Arsacal
button
button
button


Nieuwe oversten blauwe zusters op bezoek

Zusters zijn tien jaar in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: maandag, 19 december 2016

Op maandag 19 december kwam de nieuwe generale overste van de zusters dienaressen van het Mensgeworden woord en de Maagd van Matará (de blauwe zusters) op bezoek, samen met de nieuwe provinciale overste en de overste van Heiloo. De blauwe zusters zijn tien jaar in Heiloo en dat is gisteren mooi gevierd!

In Heiloo had ik de nieuwe algemeen overste en de provinciaal al even kort de hand kunnen drukken om hen en de gemeen­schap van de zusters in Heiloo van harte te feliciteren met deze eerste tien jaar in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Mgr. Van Burgsteden had daar 's middags een feestelijke Eucha­ris­tie gevierd en daarna kwamen de 150 gasten naar het Diocesaan centrum voor een ontmoeting en om iets te eten. Het was een mooie dag. Hoewel de zusters feest hadden, kreeg ik er een cadeautje met daarin ook een fraaie CD met Marialiederen uit de hele wereld, gezongen door de zusters, waaronder zusters uit Heiloo.

Op maandag­ochtend was er wat meer tijd om rustig te kunnen spreken met de nieuwe generale overste, Moeder Maria Corredentora Rodriguez, die onze Nederlandse Moeder Maria de Anima Christi van Eijk is opgevolgd. Moeder Maria Virgen Blanca is de nieuwe provinciale overste die in Brunssum woont, Moeder Maria Iuxta Crucem is de overste van de gemeen­schap in Heiloo. Natuurlijk was dit voor mij een gelegenheid om mijn dankbaarheid uit te spreken voor het werk dat de zusters in Heiloo verzetten: catechese, gezinsdagen, kosterij, gesprekken met pelgrims, school­pro­gramma, programma met vormelingen of eerste communicanten enzovoorts. Ik kan het iedereen aanraden om er een keer met de parochie of met de kinderen of jongeren naar toe te gaan en een programma af te spreken met het heiligdom.

We hebben ook over Aleppo gesproken waar de blauwe zusters een kloostertje hebben. Ze hebben er zware tijden doorgemaakt en nog... maar hun presentie daar zonder de stad achter te laten in deze moeilijke tijden van oorlog en geweld, is een teken van hoop voor de bevolking en misschien dat het hen helpt om ondanks alles toch te blijven vertrouwen dat God hen niet vergeten zal...

Terug