Arsacal
button
button
button
button


De Maagd verwacht haar kind...

overweging_bezinning - gepubliceerd: maandag, 19 december 2016
Maria in de huiskapel van het bisschopshuis
Maria in de huiskapel van het bisschopshuis

In deze dagen voor Kerstmis zijn we bijzonder met Maria verbonden, de maagd die haar kind verwacht.

Dit zeg ik je als moeder

Franciscus is de heilige die voor het eerst een kerststal maakte om het feest van Christus´ geboorte te vieren, niet alleen omdat hij gegrepen was door het feit dat God zelf in zulke arme omstandigheden, in zo´n grote eenvoud ter wereld was gekomen, maar ook omdat hij Maria zag, de moeder die haar kind ter wereld bracht en zijn broeders wilde opwekken om als Maria te zijn en Jezus ter wereld te brengen, door hun woorden en werken, in alles. Zo zei Franciscus weleens tot een van zijn volgelingen: “Ik zeg je dit als moeder”, dat wil zeggen: “Ik wil door mijn woorden ertoe bijdragen dat Jezus in je geboren wordt”. Ik wil zijn als Maria.

Ieder zijn eigen weg met God

Zo heeft iedere mens zijn eigen weg met God: de een wordt op die manier getrokken, een ander op een andere manier. Je moet je dus niet ongerust maken of denken dat er iets fout is als jouw weg weer anders is dan die van een ander. Wees dankbaar voor je geloof en voor je openheid voor God en je verlangen om de wil van God te doen. Daarin is Maria je eerste voorbeeld want zo was Maria! Daarin sta je naast Maria! Onze Lieve Heer zal je er verder in leiden en als je je hart opent, zal Hij je ook wel wijzen welke plaats Maria in je leven kan krijgen. Je hebt in ieder geval de houding die Maria kenmerkte en waardoor God grote dingen aan haar kon doen.

Doe als Maria

Het voornaamste en allerbelangrijkste is dus dat je de weg die God met jou gaat en de richting die Hij je wijst, respecteert en aanneemt, zoals Maria. De rest komt vanzelf en is voor iedere mens weer anders.

Natuurlijk zal Maria een plaats in nemen in je geloofsleven: het is Maria die in naam van heel de mensheid haar “ja” tot God gesproken heeft.

Terug