Arsacal
button
button
button
button


Zalig kerstfeest! (ook voor dat schaap?)

Paus Franciscus roept op tot geweldloosheid

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 december 2016 - 287 woorden

Van harte wens ik alle lezers een zalig en gezegend kerst­feest toe!

Het schaap bij de preek­stoel in de ka­the­draal is nog ver van de stal, achter een bord “verbo­den toegang”. Zal het voor dit schaap ook kerst­mis wor­den? Zal het de stal op tijd kunnen bereiken? We hopen het. Ik denk dat de koster van de ka­the­draal wel een beetje zal helpen...

Het zijn mooie dagen, in de kerken wordt het feest luisterrijk gevierd: Jezus, de Zoon van God is voor ons geboren! Voor veel mensen zijn het mooie en gezellige dagen, maar er zijn ook veel mensen die het juist extra moei­lijk hebben omdat ze het alleen-zijn extra voelen of het gemis van een dier­baar iemand en soms zijn bij­voor­beeld ook span­ningen in een relatie of in families extra voel­baar tij­dens deze dagen. Aan hen allen wil ik denken in mijn gebed, maar ook aan al die mensen in onze wereld die geen kerst­mis kunnen vieren door oorlog en geweld, door hon­ger of ver­vol­ging.

Laten we bid­den om een min­der indi­vi­dua­lis­tische, zorgzame en harte­lijke samen­le­ving en om vrede en vei­lig­heid voor ie­der­een.

Paus Fran­cis­cus heeft in zijn bood­schap voor 1 januari, wereld­vre­des­dag opge­roe­pen tot geweldloos­heid als weg naar vrede: “Bouwen aan vrede door actieve geweldloos­heid is de na­tuur­lijke en nood­za­ke­lijke aan­vul­ling op de voort­du­rende in­span­ningen van de Kerk om het gebruik van geweld te beperken door morele normen toe te passen” (n. 6). De paus ziet hier een dui­de­lijke taak voor het nieuwe Di­cas­te­rie voor de be­vor­de­ring van in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling, dat op 1 januari zijn werk zal beginnen.

De gehele bood­schap “Geweldloos­heid: een stijl van vredes­po­li­tiek” is te lezen op de Vati­caanse web­si­te:

 

Terug