Arsacal
button
button
button
button


Wat zal het tellen?

Vrijdag 30 december • Feest van de Heilige Familie

overweging_bezinning - gepubliceerd: donderdag, 29 december 2016
Wat zal het tellen?
Sint Eloy eert het kind en Zijn moeder
Sint Eloy eert het kind en Zijn moeder
Wat zal het tellen?

De goede sfeer in een gezin is meer waard dan een dikke bankrekening. Op het feest van de heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef, staan we stil bij de waarde van een goed gezin. Dit jaar vieren we het feest van de heilige Familie op vrijdag 30 december omdat er geen zondag valt binnen het kerstoctaaf.

Licht­punten

Er zijn allerlei licht­punten in het leven,
de mooie dingen waar we blij mee zijn.
Voor de een is dat een sterrenhemel vol licht,
voor een ander alleen af en toe een verdwaalde komeet
aan een pikdonkere hemel.
Maar over ieder geluk ligt een schaduw
en in ieder ongeluk ligt een lichtpuntje verborgen:
het gaat voorbij,
het is niet blijvend.
Je kunt je er niet aan vasthouden.
Iedere keer als we ons vastklampen
aan dingen
die we mooi en fijn vinden,
die we beschouwen als van ons,
die we sterk waarderen,
zullen we met pijn in het hart ervaren:
ik moet er ook weer afstand van doen.
Het zal me vroeger of later weer ontvallen,
alles glipt je weer uit handen.
Het mooie en het nare.

Eén geluk...

Maar is dan de bood­schap van het kerstfeest
niet meer dan ooit nodig:
er is één geluk
dat altijd blijft
en dat zelfs duidelijker naar voren komt
als er allerlei lichtpuntjes wegvallen,
want boven een stad vol licht,
zie je de sterren niet meer;
maar in een donker weiland
valt dat lichtpuntje des te beter op.

Redeneren of aanbidden?

En daarom is Jezus als kind in de wereld gekomen.
Dit kind heeft niets.
Hij heeft van alles afstand gedaan.
Geen welvaart of luxe rond de kribbe,
maar zuivere eenvoud;
bij de kribbe wordt niet geredeneerd,
niet gediscussieerd en niets gepresteerd,
hier wordt alleen een Kind aanbeden.
Eenvoudige mensen knielen neer
en aanbidden het mysterie,
het hemelse licht.

Zoveel waar we ons druk om maken
is eigenlijk onbelangrijk.

Wat zal het tellen als we
voor God staan
in het hemels licht?

God redt

Jezus.
Dat is het Woord dat God ons te zeggen heeft,
dat is het licht dat Hij voor ons wil laten schijnen,
dat is het Leven dat Hij ons wil geven:
Jezus.
Zijn naam betekent: God redt.

Dat licht zal alle duister over­win­nen.

Terug