Arsacal
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie bisdom - Nieuwe vorm

Wie waren er?

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie bisdom - Nieuwe vorm
Een lange rij in de kathedraal
Een lange rij in de kathedraal
Kardinaal Simonis op de nieuwjaarsreceptie
Kardinaal Simonis op de nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 6 januari vond de altijd drukbezochte nieuwjaars­re­cep­tie van het bisdom Haarlem-Amsterdam weer plaats in een wat andere setting dan tot nu toe gebruikelijk. Twee-en-een-half uur lang begroetten de bisschop mgr. Jozef Punt, mgr. Jan van Burgsteden, vicaris-generaal Alphons Woolderink (Militair Ordinariaat) en ik de vele gasten. Wie waren er?

Onder de receptie­gangers waren enkele hoog­waar­digheidbekleders en vele aal­moe­ze­niers uit de krijgsmacht. Kardinaal Adr. Simonis was er, evenals drs. J. Versteeg, de groot­mees­ter van het Koninklijk Huis en de secretaris van de nuntiatuur (de nuntius was nog in het buiten­land); Leo Feijen van KRO en Adveniat was gekomen, evenals dr. Toke Elshof, prof dr. Bart Koet en dr. Marcel Sarot (decaan) van de Tilburg School of Theology, Jhr. mr. Peter van Meeuwen, voorzitter van het kapittel van de orde van Malta was aanwezig, evenals voorzitter Michael Brenninkmeijer van de Ridderorde van het H. Graf, het Heilig Kerstmisgilde en de econoom van de Jezuieten, prof dr. Eduard Kimman. Vanuit het bisdom waren vele parochies, PCI's, ordes en con­gre­ga­ties kerkelijke instellingen, La Vie uit Zeewolde en Fondsen - zoals KSBW en St. Jacob's Godshuis - ver­te­gen­woor­digd en vele anderen die ik helaas niet allemaal bij name kan noemen.

Deken Ton Cassee, priesters en seminaristen en Jongeren van het Jongeren­plat­form en het Sint Josephhuis waren er eveneens; een aantal jongeren bood mgr. Van Burgsteden het parkeerbordje met zijn naam aan dat zij uit het oude bisschopshuis aan de Nieuwe Gracht hadden gered, anderen boden de eerste noveenkaars aan van de sponsoractie voor de wereld­jonge­ren­dagen in Panama in 2019.

De receptie had een nieuwe vorm doordat de gasten binnenkwamen in de fraai verlichte kathedraal (de nieuwe armaturen lichten het gebouw prachtig uit) en daar de ontvangende bis­schop­pen en vicaris generaal konden begroeten. Gedurende de lange receptie zong een deel van het kathedrale koor fraaie kerstliederen en natuurlijk konden de gasten ver­schil­lende kerststallen bekijken.

De receptie speelde zich niet in het kerk­ge­bouw af maar in de ruimten daaronder: in het kathedraal museum en de aanpalende ruimten, die uitermate geschikt zijn voor een dergelijke ontvangst. Daar was het gelukkig ook iets warmer dan in de kathedraal die toch nog wat fris was, ook al was er goed gestookt.

Al met al kan het bisdom Haarlem-Amsterdam weer terugkijken op een geslaagde nieuwjaars­re­cep­tie.

Terug