Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus tot ouders die hun kindje laten dopen

Doop van de Heer

overweging_bezinning - gepubliceerd: zondag, 8 januari 2017
Paus Franciscus tot ouders die hun kindje laten dopen
Paus Franciscus tot ouders die hun kindje laten dopen
De paus met leden van het kathedrale koor
De paus met leden van het kathedrale koor

In het Vaticaan is het feest van de Doop van de Heer al op zondag gevierd omdat het Hoogfeest van de Open­ba­ring des Heren (Driekoningen) daar op de ‘eigenlijke’ dag is: 6 januari. Paus Franciscus heeft op het feest van de Doop van de Heer kinderen gedoopt tijden de Mis in de Sixtijnse kapel. Behalve dat hij de moeders heeft aangemoedigd om hun kinderen tijdens de Mis de borst te geven (Maria deed dat ook bij Jezus), zei de paus onder meer (eigen vertaling):

“Jullie hebben voor jullie kinderen het geloof gevraagd,
het geloof dat zal worden gegeven in het Doopsel.
Het geloof: dat betekent een geloofsleven,
want het geloof moet worden geleefd:
lopen op de weg van het geloof
en getuigenis geven van het geloof.
Dat geloof is niet:
op zondag het ‘Credo’ opzeggen
als we naar de Mis gaan:
dat is het niet alleen.
Het geloof is geloven wat de Waarheid is:
God de Vader heeft Zijn Zoon gezonden
en de Geest die ons levend maakt.
Maar het geloof is ook:
je toevertrouwen aan  God
en dat moeten jullie (ouders) aan hen (kinderen) leren,
door jullie voorbeeld, met jullie leven.
En het geloof is licht:
in de Doop­viering
wordt jullie een brandende kaars gegeven,
zoals in de eerste eeuwen van de Kerk.
En daarom werd het Doopsel in die tijd
‘Verlichting’ genoemd,
omdat het geloof het hart verlicht,
het laat ons de dingen in een ander licht zien.
Jullie hebben om het geloof gevraagd:
de Kerk geeft het geloof aan jullie kinderen door het doopsel
en aan jullie is de taak om dit te laten groeien,
om het te bewaren,
om het tot een getuigenis te laten worden
voor alle anderen.
Dat is de betekenis van deze viering.
En dit wilde ik jullie alleen maar zeggen:
bewaar het geloof, laat het groeien,
laat het een getuigenis worden voor de anderen.”

Terug