Arsacal
button
button
button


All Saints parochie krijgt eigen kerk in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 januari 2017

Op maandag 9 januari heb ik samen met deken Ambro Bakker en dekenaal coördinator Dea Broersen een bezoek gebracht aan het nieuwe kerk­ge­bouw van de Afrikaanse All Saints parochie in Amsterdam Zuid Oost.

Waar Nederlandse kerken moeten sluiten, zijn migranten­ge­meen­schappen vaak bloeiend en hebben zij toekomst. Tegelijk is het voor hen heel belangrijk een stukje eigen geloofsbeleving en -traditie vast te kunnen houden en elkaar te kunnen ontmoeten.

Het gebouw overtrof verre mijn verwachtingen: een voormalig gezondheids­cen­trum is helemaal omgebouwd en opgeknapt tot een prachtige kerkruimte voor zo'n 250 gelovigen, een dagkapel voor de HH. Missen door de week, zalen voor bijeenkomsten, spreekkamers en een ruime woning voor de priester en gasten. Pastor John Affum en bestuursleden liepen terecht te stralen. Mensen uit de gemeen­schap en anderen zijn nog druk bezig alles klaar te maken, maar het is vooral de inrichting die nog moet gebeuren. Hoewel: het altaar, ambo, tabernakel, kruiswegstaties en Mariabeeld waren allemaal al aanwezig.

De parochie was vroeger in het Afrikahuis, de laatste jaren in de Boomkerk (H. Franciscus van Assisi) in Amsterdam, die voor de parochianen moeilijk bereikbaar is; de parochkekerk komt nu in Zuid Oost waar veel van de voornamelijk Ghanese parochianen wonen. Vele jaren lang heeft de parochie aangedrongen op een eigen kerk, daarvoor gespaard en met hulp van SMA is het project nu bijna gerealiseerd.

Op zondag 26 februari zal de kerk worden geconsacreerd.

Terug