Arsacal
button
button
button


Op bezoek in Egmond aan Zee

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 januari 2017

Op zondag­ochtend 22 januari heb ik de gemeen­schap van Egmond aan Zee bezocht, die deel uitmaakt van de parochie Levend Water (Heiloo, Akersloot, de Egmonden) in samen­wer­kings­ver­band met Limme verbonden. Na de viering van de heilige Eucha­ris­tie was er gelegenheid de parochianen te ontmoeten.

De kerk van Maria on­be­vlekt ontvangen in Egmond aan Zee is een vriendelijk, niet heel groot gebouw, waar de katholieken van deze plaats op zondag samen komen. De gemeen­schap is niet heel groot, toch wist het koor een mooie meerstemmige Mis te zingen. Ook de fraaie bloemversiering en de keurige verzorging van het interieur vielen op. Samen met pastoor Nico Mantje heb ik de Eucha­ris­tie gevierd en daarna op genoegelijke wijze de gelovigen ontmoet tijdens de koffie in het parochie­cen­trum naast de kerk.

De preek is te vinden in het bericht over het jongeren­weekend.

Terug