Arsacal
button
button
button


Huwelijkszondag met hernieuwing trouwbeloften

Bisdom Roermond

nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 januari 2017
aan tafel
aan tafel

Zondag 29 januari was ik in Steyl voor de viering van Huwelijks­zondag: een be­zin­nings­dag voor kerkelijk gehuwden, geor­ga­ni­seerd door het "Initiatief Huwelijks­zondag" in samen­wer­king met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond.

De lezing die ik daar 's middags heb gehouden over de genade van het huwelijk, zal ik op dit moment nog niet publiceren omdat die wellicht nog een keer van pas komt. Wel wil ik graag iets vertellen over dit initiatief dat zeer positief is. Natuurlijk was er op deze Huwelijks­zondag een heilige Mis, daarmee werd het pro­gram­ma geopend. Zoals dat ook het geval is bij de gezinsdagen die maandelijks in Heiloo worden gehouden, was er daarna een eigen pro­gram­ma voor de kinderen, waar de 'blauwe zusters' van het Mensgeworden woord voor zorgden. De ouders kregen 's morgens een korte inleiding over het thema van de dag; na een feestelijke maaltijd was mijn lezing aan de beurt. Het officiële pro­gram­ma werd afgesloten met een gebeds­viering waarin ieder echtpaar in de gelegenheid was de trouwbeloften te vernieuwen en een bijzondere zegen te ontvangen.

Een goed initiatief dat gehuwden in de gelegenheid stelt elkaar te ontmoeten en hopenlijk nieuwe inspiratie op te doen voor hun eigen relatie. Mgr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van Roermond, bracht ook een bezoek aan deze huwelijks­zondag, waarvan pastoor Martin Otto de geestelijk leider was.

 

Terug