Arsacal
button
button
button


Vormsels in Volendam, de eerste helft

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2017
Vormsels in Volendam, de eerste helft

Dinsdag 14 februari, op Valentijnsdag, heb ik de eerste drie vormsel­vieringen in Volendam afgerond, de vormsels in de Mariakerk, volgende maand komen de laatste vormsel­vieringen in de St. Vincentius­kerk. De eerste drie zijn goed verlopen dankzij velen die zich hiervoor hebben ingezet.

Na een presentatie­viering in de Mariakerk waarbij alle vormelingen - zo’n 275 jongens en meisjes - sa­men­ko­men voor de Eucha­ris­tie­viering, begonnen de vormsel­vieringen in de Mariakerk. In iedere vormsel­viering werden de vormelingen van verschillende scholen samen gevormd, alleen de groepsfoto na afloop is per school. Steeds was de kerk goed gevuld en waren de vormelingen goed voorbereid door de leraren op de verschillende scholen, gastouders en de werk­groep die alles organiseert. Ook de kapelaan, in dit geval diaken Anton Goos, heeft op iedere school lessen gegeven ter voor­be­rei­ding, waarbij de gaven van de heilige geest werden uitgelegd; en tenslotte werd er geoefend in de kerk. Iedere avond stonden er kosters klaar om alles in goede banen te laten verlopen en was er een koor of zijn er zangeressen en ook de vormelingen zelf namen een belangrijk deel van de zang voor hun rekening. En dat was goed ingestudeerd en werd met veel enthousiasme uitgevoerd!

Het is een mooi en belangrijk gebeuren en natuurlijk begeleiden we deze vieringen met ons gebed dat de heilige Geest deze jongens en meisjes steeds zal leiden op wegen van geluk, van vrede, vreugde, wijsheid en geloof!

(de foto’s zijn gemaakt door Mariofoto)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug