Arsacal
button
button
button


Voor of tegen Europa?

Bezoek aan Europees Parlement

nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 februari 2017

Op maandag 20 februari bezochten we met een afvaardiging van de bis­schop­pen het Europees parlement en Europese instellingen. Zien we toekomst in Europa?

De bis­schop­pen werden allereerst ontvangen door Europarlementariër Wim van der Camp en medewerkers van de EVP fractie in het Europees parlement. De Europese gemeen­schap was vanaf het begin een project dat werd gedragen door katholieke politici als Schumann, De Gasperi, Adenauer en anderen. De katholieke kerk was er bovendien bij betrokken door informatie­bureaus van de Jezuïeten in Strasbourg en Brussel en sinds 1970 door de aan­stel­ling van een Apos­to­lisch Nuntius.Sinds 1980 is de commissie van Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (COMECE) er actief. Nu stelt zich de vraag: in hoeverre is Europa nog christelijk? Van dat christelijk karakter zijn nog veel, lang niet altijd expliciete, sporen over en de kerken hebben nog steeds een onvergelijkbaar netwerk. Toch worden kerken door Europa vaak behandeld als weer een NGO (non gouvernementele organisatie) of lobby groep en is er bij leidende figuren (een medewerker meende dat ook bij dhr. F. Timmermans waar te nemen) meer zorg over Islamofobie dan over Christanofobie en christenvervolging.

Het Europees parlement is een grote organisatie: 751 parlementsleden hebben gemiddeld per persoon drie medewerkers, bij elkaar werken er zo’n 6000 mensen, waaronder 800 tolken.

De EVP (Europese volkspartij) fractie besteedt ook aandacht aan interreligieuze dialoog, maar er zijn verschillen in attitude tussen oost- en West-Europeanen hierin en ook tussen moslimlanden. Over deze dialoog spraken we daarna eveneens met mw. Meters Bilde van European External Action Service.

Bij COMECE tenslotte spraken we met de medewerkers die over allerlei Europees belangrijke kwesties rapporten schrijven, overleggen met de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties en contact houden met de Europarlementariërs. Daar ontmoetten we nuntius Alain Lebeaupin die onder meer respect voor de nationale identiteit van de landen beklemtoonde en het verschil tussen landen en bis­schop­pen van oost en west. Na de Eucha­ris­tie­viering begaven we ons naar het hotel waar we tijdens een maaltijd van gedachten wisselden met de directeur Guus van Van Lanschot bankiers, de heer Selderslagh van CEC, het Europees verband van katholieke scholen, en de heer Van Eijkeren van het Huis der Nederlandse Provincien. Over allerlei thema’s werd van gedachten gewisseld. De conclusie was zeker dat Europa ondanks alle zorgen, toch een waardevol project blijft.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug