Arsacal
button
button
button


Armoede, populisme en kerksluitingen

Thema’s bij ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 februari 2017
De groepsfoto
De groepsfoto
In de kapel van het bisschopshuis
In de kapel van het bisschopshuis

Dinsdag 21 februari waren de Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen bijeen voor hun jaarlijkse ontmoeting, dit keer in Mechelen bij kardinaal Jozef de Kesel. Er werden ver­schil­lende actuele thema’s besproken.

Van Vlaanderen waren behalve de nieuwe kardinaal De Kesel ook de Gentse bisschop Luc van Looij en de nieuwe bisschop van Brugge Lode Aerts aanwezig, evenals mgr. Patrick Hoogmartens van Hasselt en Johan Bonny van Antwerpen. Uit Neder­land waren mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Gerard de Korte, mgr. Jan Liesen, mgr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van Roermond, mgr. Rob Mutsaerts, de hulp­bis­schop van Den Bosch, de Utrechtse hulp­bis­schoppen Ted Hoogenboom en Herman Woorts en ikzelf aanwezig. Behalve mgr. De Korte en mgr. Liesen kwamen de bis­schop­pen door uit Brussel waar zij de instellingen van de Europese gemeen­schap hadden bezocht. Ook de secretaris generaal mw. mr. Suzan Daalmans en het hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie, mw. Anna Kruse namen deel van de Neder­landse kant, samen met hun Vlaamse pendanten.

Bestrijding van armoede

De inzet voor de bestrijding van armoede was een eerste thema, waarbij werd onderkend dat die armoede niet significant is afgenomen, integendeel, zo lijkt het. In Neder­land ligt de inzet vooral bij de PCI's (Parochiële Caritas Instellingen) waarvan de bis­schop­pen de waarde hebben onderstreept. Samen met mede­wer­kers van het bisdom zetten zij zich in voor de kansarmen in de samenleving. Daarnaast zijn er katholieke fondsen waarvan de band met de kerk meer of minder sterk is en bewegingen als Sant’ Egidio. In Vlaanderen zijn er onder meer St. Vincentius- en Welzijns­ver­eni­gingen.

Kerksluitingen

Tussen de bis­schop­pen werden ervaringen uitgewisseld die bij kerksluitingen zijn opgedaan. In België is het sluiten van kerken vaak minder dringend omdat alles door de Overheid wordt bekostigd, maar ook daar vraagt die Overheid nu een gebouwenplan waar de parochies mee bezig zijn. Het was voor iedereen herkenbaar dat alles al moet worden voorbereid als er nog geen enkele noodzaak is om stappen te nemen, met name is van belang dat gemeen­schappen op elkaar worden afgestemd en zich tijdig steeds meer als met elkaar ver­bonden gaan ervaren. Dat is in stedelijke gebieden natuurlijk vaak gemakkelijker dan tussen ver­schil­lende dorpen.

Populisme

De bis­schop­pen bespraken ook hun zorgen over het populisme en het onbehagen bij veel mensen in onze samenleving dat uit de aantrekkings­kracht van dit populisme spreekt. Want het is zelden zomaar afkeer van buiten­landers dat daaronder zit. Het valt op dat populistische partijen populair zijn in streken waar nauwelijks buiten­landers zijn te bekennen. De zorgen van de mensen en dit onbehagen moeten serieus worden genomen.

Samen baden de bis­schop­pen het middag­ge­bed, waarna een groepsfoto werd gemaakt en het samenzijn werd afgesloten met een broederlijke maaltijd.

Terug