Arsacal
button
button
button


Jongerenprogramma Stille Omgang in de geest van Sant’ Egidio

nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 maart 2017

Het jongeren­pro­gramma van de Stille Omgang was dit jaar in de geest van Sant’ Egidio, de katholieke gemeen­schap die zich inzet voor de armen en vluch­te­lingen vanuit de inspiratie die het gebed geeft. Een Syrische vluch­te­linge verwoordde haar dank­baar­heid voor de vriend­schap die zij had ondervonden.

De Syrische was de eerste spreker op de jongeren­avond in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Terwijl zij sprak werd het kindje dat zij in Neder­land ter wereld heeft gebracht door een van de mensen van Sant’ Egidio liefdevol in haar armen gehouden. De Syrische vertelde over de barre tocht door Europa en de opvang in Neder­land, met 14 mensen op een kamer, gespeend van privacy. Bij Sant’ Egidio had zij vriend­schap en een thuis gevonden. Na haar sprak Claudio Betti, vanaf het eerste begin van de gemeen­schap bij Sant’ Egidio betrokken. Hij gaf een getuigenis over zijn leven en betrokkenheid bij de inzet voor en vriend­schap met de armen.

Na een korte pauze konden de jongeren deelnemen aan een vijftal workshops waaronder aanbidding van het heilig Sacrament. Later op de avond zou de heilige Eucha­ris­tie­viering zijn met mgr. Jozef Punt als hoofd­cele­brant en bisschop Johannes van den Hende als eerste con­cele­brant. Op dat moment was ik echter al in de Sint Nicolaas­ba­si­liek voor de viering met de Westfriezen.

Terug