Arsacal
button
button
button


Beeld van Oscar Romero onthuld in Almere

Strijder voor mensenrechten geëerd

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 maart 2017
Beeld van Oscar Romero onthuld in Almere
Rond de buste van mgr. Romero
Rond de buste van mgr. Romero
Met de ambassadeur van El Salvador
Met de ambassadeur van El Salvador

Vrijdag 24 maart werd in Almere een buste onthuld van de zalige aarts­bis­schop Oscar Romero, strijder voor de mensenrechten in El Salvador. Burge­mees­ter, ambas­sa­deur en Apos­to­lisch Nuntius waren aanwezig. Waarom op deze dag? En waarom in Almere? Dat vraagt enige uitleg.

De ceremonie van de onthulling en ze­ge­ning van de buste, die geplaatst is in het P.C. Oudpark bij het WTC Center in Almere, begon midden op de dag, om 12.00 uur. Het was op deze 24e maart dat Oscar Romero werd vermoord, maar rond deze datum vonden meer gedenk­waar­dige feiten plaats. Zo getuigde één van de vluch­te­lingen uit El Salvador, don Alfredo Hernandez, die in die tijd met ver­schil­lende andere Salvadorianen naar Almere kwam, van hun ervaringen in deze zelfde maand, nu 32 jaar geleden.

De burge­mees­ter van Almere, Franc Weerwind, eerde mgr. Romero als strijder voor mensenrechten en inspirerend voorbeeld voor velen. Mw. de Ambas­sa­deur van El Salvador, Aida Luz Santos de Escobar, die samen met ver­schil­lende collega-ambas­sa­deurs aanwezig was, had Romero nog ontmoet en getuigde van de inspiratie die hij velen wereldwijd nog geeft. Voor haar en vele Amerikanen is hij al een heilige en die heilig­ver­klaring lijkt niet meer zo ver weg, nu een wonder - wat daarvoor nodig is - als zodanig lijkt te gaan worden erkend.

Van het ministerie van buiten­landse zaken was dhr. Matthijs Wolters als ver­te­gen­woor­diger aanwezig, terwijl ikzelf het bisdom Haarlem-Amsterdam ver­te­gen­woor­digde. Na de toespraken was het de beurt aan de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Aldo Cavalli, die na een kort introductie-woord de buste zegende.

Op 24 maart 1980 werd Oscar Romero dus tijdens de Mis vermoord. Hij was erop voorbereid omdat al duidelijk was dat de regering zijn kritiek op de schending van de mensenrechten niet zou accepteren. Toch hield Romero niet zijn mond, niet omdat hij door politieke of ideologische motieven was bezield, maar omdat hij wilde opkomen voor het evangelie.

Op 17 maart 1982 liepen vier IKON-journalisten in El Salvador in een hinderlaag en vonden de dood. Met hun dood wilde men verhinderen dat het gruwelijke verhaal van El Salvador met vervolgingen en martelingen van de oppositie en het arm houden van de armen, naar buiten werd gebracht. In het vervolg daarop kwamen vluch­te­lingen uit El Salvador naar Neder­land.

Terug