Arsacal
button
button
button


Markante priesters overleden

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2017
Pastoor Wim Van der Kooi als zeiler
Pastoor Wim Van der Kooi als zeiler

Zondag 26 maart zijn twee priesters van het bisdom Haarlem-Amsterdam overleden: pastoor Jaap Jonker (* 1929) en pastoor Willem van der Kooi (* 1941). Pastoor Jonker had een lange staat van dienst, pastoor Van der Kooi was een late roeping met een bijzondere levensloop.

Beide priesters worden op maandag 3 april uitgeleide gedaan met een plechtige Eucha­ris­tie­vie­ring. Voor pastoor Jonker zal dat in Wormer zijn waar hij bijna dertig jaar kape­laan en pastoor was. Ik heb hem maar een enkele keer mogen ontmoeten bij bezoeken aan de parochie van Wormer, waar hij nog altijd meezong in het koor.

Pastoor Wim van der Kooi wordt begraven vanuit de pastoor van Ars in Den Haag, waar hij na zijn emeritaat assis­teerde. Ik heb ik nog meegemaakt op het seminarie toen ik rector werd. Hij werd in het jubileumjaar 2000 priester gewijd. Zijn levensloop kreeg bij die gelegenheid de nodige aandacht in de media, er werd zelfs een TV-pro­gram­ma aan gewijd. Wim van der Kooi had in het theater gewerkt, was solo-zeezeiler geweest en kroegbaas. Afgelopen jaar nog had hij deelgenomen aan de priester­va­kan­tie naar Praag en hij was al volop bezig met de voor­be­rei­ding op het Paas­feest. Dat is nu het eeuwige paas­feest geworden. Maar hij was al gewend om naar de einder te kijken... (zie foto).

Mogen zij rusten in vrede!

Terug