Arsacal
button
button
button


Wie was Han Bijvoet?

Tentoonstelling in het kathedraal museum

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2017
De opening van de tentoonstelling
De opening van de tentoonstelling
Een jeugdwerk van Bijvoet in art deco-stijl
Een jeugdwerk van Bijvoet in art deco-stijl
Wie was Han Bijvoet?

Op vrijdag 31 maart werd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo de tentoon­stel­ling ‘Ridder en mysticus’ geopend, gewijd aan Han Bijvoet en zijn werk. En er is meer te doen in de Bavo. zoals het passie­con­cert van komende zondag 2 april en ‘De nieuwe Bavo bloeit’ van 21 t/m 23 april. Maar wie was Han Bijvoet eigenlijk?

Een latere paus op bezoek

Han Bijvoet leefde van 1897-1975 en heeft bijna heel zijn leven in Harlem doorgebracht. Hij was een veelzijdig kunstenaar, die glas-in-lood-vensters ontwierp, fresco’s en andere schilderingen maakte, vaandels ontwierp, evenals omslagen, lay out e.d. In een flink aantal kerken van het bisdom Haarlem-Amsterdam en daarbuiten is werk van hem te vinden, maar zijn bekendste kerkelijke kunstwerken zijn toch wel de schilderingen in de kleine kapel van het heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood en de glas-in-lood-ramen, de schilderingen en kruiswegstaties in de kathedraal. In de kathedraal kwam de later paus Paulus VI ooit kijken hoe Bijvoet aan het werk was, zoals plebaan Hein Jan van Ogtrop memoreerde. In de Sint Bavo heeft Bijvoet zijn laatste werk gemaakt: heel toepasselijk de gedaanteverandering van de Heer, die hij niet af heeft kunnen maken. In de kathedraal is nu een kleine tentoon­stel­ling aan zijn leven en werk gewijd in het kathedraal museum, dat zich in de crypte van dit kerk­ge­bouw bevindt.

Opening

Ruim honderd genodigden waren op deze vrijdag­mid­dag aanwezig om de opening bij te wonen, die door Wim Eggenkamp, voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek, werd geopend. Antoon Erftemeijer gaf een korte lezing over persoon en werk van Han Bijvoet, waarna André Numan. voorzitter van de Commissie Kunstzaken en Kathedraal Museum, het eerste exemplaar van een fraai boekwerkje over de schilder, overhandigde aan de weduwe van de oudste zoon van Bijvoet. Het boek is voor € 12,50 te verkirjgen in de kathedraal of in de boekwinkel.

De opening werd opge­luis­terd door Bobbie Blommesteijn, die enkele liederen zong (waaronder twee op teksten uit de Navolging van Christus), met begeleiding van Albert-Jan Roelofs op het orgel.

Veertien stonden

Op zondag 2 april worden om 15.00 uur de ‘Veertien stonden’ van Hendrik Andriessen door de Bavocantorij in de nieuwe St. Bavo uitgevoerd. Daar kan ik helaas niet bij aanwezig zijn, maar het belooft zeker weer een mooi gebeuren te worden, in aansluiting bij de passietijd.

De Nieuwe Bavo Bloeit

Van 21 t/m 23 april zal de kathedraal weer prachtig versierd zijn met vele bloemen. In deze dagen is er een pro­gram­ma voorzien met onder meer een feestelijke Mis op vrijdag 21 april om 13.00 uur waarvoor de parochies in het bisdom bijzonder worden uitgenodigd, maar waarbij natuurlijk iedereen welkom is. Op 22 april zal het Chichester Cathedral choir ’s avonds om 20.00 uur een concert verzorgen.

Maar de kathedraal is natuurlijk op de eerste plaats kerk, met dagelijks vieringen en de Goede Weekplechtigheden worden hier binnenkort natuurlijk met inzet en aandacht gevierd.

Kortom, de Nieuwe Bavo bloeit en leeft...

Terug