Arsacal
button
button
button


Lijdenstijd begint....

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2017
Kruiswegschildering van Han Bijvoet
Kruiswegschildering van Han Bijvoet

In veel kerken worden de kruisbeelden en heiligenbeelden bedekt vanaf de vijfde zondag van de veertigdagentijd tot na Goede vrijdag. De lijdenstijd begint. We gedenken het verlossend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus.

In de lezingen in de liturgie van de Kerk horen we hoe het net van de samenzwering tegen Jezus zich langzaam sluit. Hij komt steeds meer alleen te staan, menselijk bezien. Maar Hij vervult Zijn zending. Het is een geheim van liefde, van Gods liefde voor ons. Wij zijn allemaal per­soon­lijk betrokken in wat we de komende weken gaan gedenken en meebeleden.

Als je aan jezelf wordt overgelaten zul je sterven, ben je stervende, ben je verloren. Maar God heeft de wereld liefgehad en Hij heeft ons liefgehad en Zijn Zoon gezonden. Daarom kunnen we gered worden; dat is de reden dat we eeuwig leven en volheid van geluk zullen bezitten.

Vertrouw en steun dus niet op jezelf en op je eigen positie, je krachten, je intelligentie, je capaciteiten, dat is allemaal voorbijgaand, vergankelijk; maar vertrouw op Hem, helemaal, als een kind op zijn Vader. Wandel in dat licht.

Terug