Arsacal
button
button
button


Erkenning centrum 'La Vie'

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2012
de ondertekening van het decreet
de ondertekening van het decreet

Op 31 mei heeft bisschop mgr. J. Punt het decreet van de erkenning en de goedkeuring van de statuten getekend van de gemeen­schap 'La Vie' in Zeewolde. De ondertekening vond plaats in het bisschopshuis in Haarlem. Ook ik was daarbij aanwezig omdat ik betrokken was bij de voor­be­rei­ding van de statuten.

'La Vie' is daarmee een private vereniging geworden naar canoniek recht. Dit betekent dat de activiteiten van het centrum voor eigen verant­woor­de­lijk­heid van de betrokkenen blijven, maar dat het centrum en de gemeen­schap de kerkelijke erkenning hebben ontvangen.

'La Vie' heeft een Mariale spiri­tua­li­teit waarbij de verschijningen in Lourdes een belangrijke rol spelen. Veel mensen ervaren hun gebrokenheid. Het centrum richt zich op heelwording van mensen en de begeleiding die er gegeven wordt wil daaraan bijdragen. Een gevolg is daarbij vaak dat mensen genezen in hun Godsrelatie en groeien in een innerlijke band met de Heer.

Het centrum wil deze apos­to­lische activiteit in en vanuit de katholieke Kerk doen. Wij wensen Elizabeth Duet en allen die verbonden zijn met 'La Vie' daarvoor Gods zegen toe!

Terug