Arsacal
button
button
button


De eindjes aan elkaar knopen

Hoe help ik mensen met schulden?

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 april 2017

Er zijn veel mensen met schulden. Bij 18% van de huishoudens in Nederland - bijna 1 op de 5 - zijn de schulden risicovol of problematisch, zo’n 1,5 miljoen mensen. Naar schatting 544.000 à 764.000 huishoudens hebben problematische schulden. Zij komen er alleen niet uit. Hoe kunnen zij geholpen worden? Welke stappen moeten dan genomen worden? Die vraag komt ook bij PCI’s (Parochiële Caritasin­stel­lingen) en mensen die meedoen aan schuldhulpverleningstrajecten. Een boek met negentig vragen en antwoorden wijst de weg.

Onlangs (februari 2017) is een nieuwe uitgave verschenen van “De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk” van Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Erica Schruer. Het is een uitgave van Platform 31, Postbus 30833, 2500 GV Den Haag, www.platform31.nl.

Het boek is heel praktisch van opzet met bij­voor­beeld los bij­ge­voegd een “Denkraam schulden” een formulier waarop de reflectie van een persoon op diens schuldensituatie kan worden opgeschreven. Dit helpt iemand die in de schulden zit om inzicht te krijgen in de eigen gevoelens over de situatie en motivatie te genereren om er iets aan te doen. Wat de uit­wer­king van schulden op het leven van mensen is, waarom mensen in zo'n situatie zich afsluiten voor de werkelijkheid, hoe die situatie hun relaties en gezondheid beïnvloedt, waarom ze domme dingen doen door onnodige grote uitgaven, hoe een hulpverlener in gesprek kan gaan, welke oplossingen mogelijk zijn en nog heel veel meer, komt aan de orde.

Voor mensen die met schuldhulpverlening te maken hebben of met mensen in schuldsituaties - en dus ook voor veel kerkelijke vrijwilligers - is dit boek zeer aan te raden!

Terug