Arsacal
button
button
button
button


Chrismamis: wijding van de oliën

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 april 2017 - 90 woorden
De kannen waarin de olie zit die in de Chrismamis wordt gewijd
De kannen waarin de olie zit die in de Chrismamis wordt gewijd

Op woens­dag­avond is in de Haar­lemse ka­the­draal de Chrisma­mis gevierd waarin de heilige oliën wor­den gewijd: de olie voor de zie­ken­zal­ving; de cate­chu­me­nenolie en het heilig chrisma, dat wordt gebruikt na het doopsel, bij het heilig vormsel en de pries­ter­wij­ding.

Chrisma is het Griekse woord voor zalf. Het gebruik van dit Griekse woord ver­wijst naar Christus, de Gezalfde. Het gebruik van het chrisma duidt een ge­lijk­vor­mig­heid aan Jezus Christus aan: door het doospel, het vormsel en op andere wijze door de pries­ter­wij­ding wor­den de ont­van­gers gelijk­vormig aan Christus.

Terug