Arsacal
button
button
button


Proficiat, Paus emeritus!

Benedictus XVI 90 jaar

nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 april 2017

Op Paas­zondag bereikte de emeritus-paus Benedictus XVI (Jozef Ratzinger) de leeftijd van 90 jaar. Van harte wil ik hem daarmee feliciteren en God danken voor alles wat hij voor Christus en de kerk heeft gedaan!

Toen ik zelf op het seminarie zat heb ik professor Jozef Ratzinger voor het eerst ontmoet. Hij maakte deel uit van de begeleidings­com­mis­sie van het seminarie Rolduc en kwam enkele gastcolleges geven. Later, toen ik in Rome studeerde, kwam ik hem opnieuw tegen bij Het Werk dat zich bijzonder toelegde op de studie van John Henri Newman, waarvoor kardinaal Ratzinger veel belang­stel­ling had. Met het seminarie zijn we bij hem op audiëntie geweest, toen hij prefect was van de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer. Opvallend was dat hij zich bij de tweede keer de eerste ontmoeting vijf jaar eerder, nog precies kon herinneren. Toen hij pas paus geworden was, mocht ik hem enkele publicaties uit de Tiltenbergreeks aanbieden. Door paus Benedictus XVI werd ik tot bisschop benoemd en de audientie daarna en die aan het einde van de bisschops­cursus heb ik ontroerend gevonden. Bij die tweede audiëntie was duidelijk hoe moe en breekbaar hij was geworden.

Ook dit jaar heb ik voor Pasen weer in zijn Jezus-boeken gelezen. Paus Benedictus heeft de Kerk een grote rijkdom nagelaten aan ‘knielende theologie’. In stilte bidt hij voor de Kerk. Dat doet hij in het vertrouwen dat de Heer het is die uiteindelijk Zijn Kerk leidt.

Van harte proficiat, emeritus paus Benedictus XVI, moge de Heer de tijd van leven die U nog gegeven is, rijkelijk zegenen!

Terug