Arsacal
button
button
button


Helden en misdadigers: Een monument voor 48 omgekomen Joodse kinderen

Indrukwekkende plechtigheid in Laren

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 april 2017
Op de voorste rij o.m. pastoor vriend, opperrabijn Jacobs, ambassadeur van Israel Aviv Shir-On, Mariette Koster en burg. Elbert Roest
Op de voorste rij o.m. pastoor vriend, opperrabijn Jacobs, ambassadeur van Israel Aviv Shir-On, Mariette Koster en burg. Elbert Roest
Onthulling door overlevende Maurits Cohen en kleinkinderen
Onthulling door overlevende Maurits Cohen en kleinkinderen
Kranslegging door pastoor en dominee
Kranslegging door pastoor en dominee

Donderdag­avond 20 april was ik in Laren aanwezig bij de onthulling van een bijzonder monument dat door de gezamenlijke inspanning van de bevolking van Laren tot stand is gekomen. Ook pastoor Jan Vriend en de Larense parochie hebben hier een belangrijk aandeel in gehad. Opperrabbijn Binyomin Jacobs sprak gedenk­waar­dige woorden en gebeden bij de onthulling. Ook een overlevende sprak...

Vlakbij de ingang van het R.K. kerkhof in Laren ligt een een stukje grond dat sinds deze avond het Reitsemaplantsoen heet. Het is genoemd naar Jan Reitsema, niet-Joodse directeur van de Berg Stichting, een instelling waar voor de oorlog uit huis geplaatste Joodse kinderen werden opgevangen. Het huis was genoemd naar degene die de stichting financieel mogelijk had gemaakt, de rijke Joodse zakenman Sally Berg. Een familielid, nazaat van een zus van Berg, mw. Mariëtte Koster, vertelde over deze bijzondere persoon. Reitsema heeft door enorme en heldhaftige inzet veel kinderen kunnen redden van deportatie. Helaas niet alle pupillen: 48 van hen zijn naar een concentratiekamp afgevoerd, evenals vier stafleden. Hun namen zijn nu vereeuwigd in een gedenkplaat bij het monument.

Op initiatief van de Larense Ineke Hilhorst is een gedenk­plaats voor deze jongens en meisjes en de stafleden tot stand gekomen, waaraan de burge­mees­ter Elbert Roest belangrijke mede­wer­king heeft gegeven. Ook de pastoor van de Larense Sint Jans­basi­liek heeft zich hiervoor ingezet, mensen geënthousiasmeerd en geld bijeen gegaard. Hij en de dominee, die beiden lid zijn van de aanbevelings­com­mis­sie, legden een krans bij het nieuwe monument dat door Lon Pennock is ontworpen.

Er was een mooi, indruk­wek­kend programma bij de onthulling waaraan de leerlingen van de Laar & Berg scholen­ge­meen­schap, die huist op de plaats van de Bergstichting, volop deel hadden: zij maakten muziek, lazen eigen gedichten. Onder hen een Syrische vluchtelinge, die was gevlucht voor opnieuw een oorlog...

Maurits Cohen, een van de kinderen van destijds die het wel overleefde, sprak ontroerende woorden over het gruwelijke wat in de tweede wereld­oor­log is gebeurd en over hoe hij toch de blik naar de toekomst en de dankbaarheid gericht houdt. Als teken daarvan stonden drie van zijn kleinkinderen naast hem bij het uitspreken van zijn geladen woorden.

De intitiatiefnemers Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en Elbert Roest hebben tevens een boekje gepubliceerd met de namen van de slachtoffers op de kaft “De slag om de Berg-stichting”, waarin de achtergronden van het monument nog eens kunnen worden nagelezen.

Terug