Arsacal
button
button
button


Wie gooit een bom als hij vol liefde, vreugde en vrede is?

Mis bij de Nieuwe Bavo Bloeit

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2017
Wie gooit een bom als hij vol liefde,  vreugde en vrede is?
Wie gooit een bom als hij vol liefde,  vreugde en vrede is?
(foto: P.J. Frankenhuizen)
Wie gooit een bom als hij vol liefde,  vreugde en vrede is?
(foto: P.J. Frankenhuizen)

De kathedraal is prachtig versierd met bloemen in thema's gerangschikt die passen bij de betekenis van de kathedraal. Dit weekend komt het Chichester Cahedral Choir, zaterdag­avond met een concert, zondag met de heilige Mis. Op vrijdag 21 april was er om 13.00 uur een speciale Mis bij gelegenheid van ‘De Nieuwe Bavo bloeit’, waarvoor de parochies waren uitgenodigd. Een bloemrijke viering... maar wat is eigenlijk de zin van al die bloemen?

Het was de eerste keer dat deze Mis werd gevierd en deze uit­no­di­ging was gedaan en dat moet misschien nog wennen. Er waren goed honderd gelovigen gekomen voor deze speciale viering temidden van alle bloemen. Uit Amsterdam waren de parochies van Oud-West en de Portugese parochie gekomen.

De kathedraal is de hele dag open om de bloemen te kunnen bewonderen.

 

Homilie

Paasgevoel

Wat ziet de kathedraal er prachtig uit!
Je wordt vanzelf al blij als je dit ziet.
De bloemen geven kleur en leven;
alles wat groeit en bloeit
doet ons aan de Schepper van al dit moois,
aan Hem die leven geeft
aan heel de schepping
denken.
Je krijgt in de kathedraal
tijdens “de nieuwe Bavo bloeit”
bijna vanzelf een Paasgevoel:
vreugde en vrede,
de Heer is verrezen.
Als we ons goed voelen en blij zijn,
als we bedanken en bewonderen,
krijgen we energie en zin
om iets te ondernemen.

Onderstroom

En als dat bij ons ook nog voortkomt
uit een diepe geloofservaring
- God bestaat, Hij leeft en Hij heeft mij lief -
dan wordt dat danken en bewonderen,
die vreugde en die vrede
die we ervaren bij het zien van iets heel moois,
een soort onderstroom van ons leven,
die er blijft zelfs als het leven tegenzit.
Omdat Hij er altijd is,
omdat we altijd in Gods liefde zijn geborgen.

Een bijdrage aan een betere wereld

Natuurlijk kan dat ook de andere kant opgaan:
dat iemand zoveel negatiefs heeft meegemaakt,
dat dit de onderstroom van het leven wordt.
Maar ik hoop voor ieder van ons
dat we het mooie, het schone, goede en ware
mogen kunnen zien
en dat dit de onderstroom van ons leven mag zijn.
Zeker zouden we daarom kunnen bidden,
voor onszelf en heel de wereld.
Wie zou nog tot terroristische daden komen
als hij of zij vol was
van alle mooie dingen in deze wereld?
Wie gaat er een bom gooien
als hij vol vrede, vreugde en liefde is?
Daarom is een bloemenspektakel
als wat we hier nu meemaken in de kathedraal
iets goeds en moois
en zelfs een bijdrage aan een betere wereld:
het helpt ons om Paasmensen te zijn,
met dank­baar­heid en vreugde te leven
en met oog voor het wonder.

Prince Harry

Wie er oog voor heeft,
ziet het wonder overal,
wie als het ware ‘opgesloten’ is,
ziet geen wonder en geen vreugde.
Wat erg als iemand dat niet kan zien.

Ik vond het deze week heel mooi en moedig
hoe prins Harry getuigde
hoe hij uit die put van verdriet gekropen was.

Laten we zonder iets weg te stoppen,
zoeken naar wat vreugde geeft
en waar, goed en mooi is!
Als we blij zijn en dankbaar, positief gestemd,
krijgen we veel zin en energie
om positieve dingen te doen.

Aardse termen

Ook de apostelen hadden
geregeld last van een ‘dip’;
dan zagen zij het niet meer zitten;
het evangelie van vandaag
laat het ons zien.
Jezus was al een paar keer
aan Zijn leerlingen verschenen,
maar die hadden echt tijd nodig
om afstand te doen
van hun eigen gedachten en dromen
over hoe het had moeten zijn
- waarbij die leerlingen eigenlijk meer
in aardse termen hadden gedacht:
een koninkrijk op aarde
en een mooie baan als minister
op de Balkenende-norm gesalarieerd,
dat was hun ideaal -.
Die verwachtingen waren de bodem ingeslagen.
Dan gaan ze maar weer doen
waar ze goed in waren: vissen.

153 vissen

Daar op het meer van Tiberias, het meer van Galilea,
maken ze dan opnieuw het wonder mee
dat hun er ooit toe had gebracht
die netten in de steek te laten
en Jezus te volgen:
ze vangen net als toen een enorme hoeveelheid vissen,
zoveel als men toen dacht
dat er soorten vissen waren:
153 stuks.
Die 153 staan symbolisch
voor alle volken van de wereld.
Zo wordt die visvangst een soort aanwijzing
en ontketent die energie
om de nieuwe taak waarvoor de apostelen staan,
daad­wer­ke­lijk op zich te gaan nemen:
Gaat uit over heel de wereld
en verkondigt het evangelie
aan alle volkeren.
Die visvangst wordt een voorproefje
van het Pinkster­feest.

Wat doet mij goed?

Zo gaat het bij ons eigenlijk ook:
Vraag het uzelf maar af:
wat heeft mij vuur en kracht gegeven?
Wat was er in mijn leven
dat mij op het spoor van geloof en vertrouwen,
van hoop en vreugde heeft gezet?
Keer in gedachten
naar die momenten terug,
dat zijn de keren geweest
dat we een weg gewezen kregen,
daaruit kunnen we begrijpen
wat voor doel, wat voor zin
ons leven heeft
en wat ons vreugde geeft.

Ik hoop dat “De nieuwe Bavo bloeit”
U goed mag doen,
kracht en vreugde geeft
om Uw zending als mens en als christen
te volbrengen.

Hij is verrezen!
Amen

Terug