Arsacal
button
button
button
button


Toewijding van Nederlandse bisdommen aan Maria

Zaterdag 13 mei • 15.00 uur • O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 mei 2017 - 205 woorden
Een pelgrimsbeeld van O.L. Vrouw van Fatima was bij de H. Mis na de bisschoppenvergadering
Een pelgrimsbeeld van O.L. Vrouw van Fatima was bij de H. Mis na de bisschoppenvergadering

Zater­dag 13 mei komen de Neder­landse bis­schop­pen naar Maastricht voor een toe­wij­ding van de Neder­landse bis­dom­men aan het On­be­vlekt Hart van Maria. Om 15.00 uur gebeurt dat tij­dens een plech­tige Vesper­vie­ring in de O.L. Vrouwe­basi­liek (Sterre der Zee).

Dit jaar is het hon­derd jaar gele­den dat de ver­schij­ningen van Maria in Fatima plaatsvon­den met het voorspelde ‘zonne­won­der’ waar­van tien­dui­zen­den mensen getuige waren. In die ver­schij­ningen is de vere­ring van het On­be­vlekt Hart van Maria bij­zon­der aan­be­vo­len en werd de toe­wij­ding van Rusland aan het On­be­vlekt Hart gevraagd, later verbreed tot de gehele wereld.

Zater­dag 13 mei, de dag waarop het precies hon­derd jaar gele­den is dat de eerste ver­schij­ning plaats vond, zal paus Fran­cis­cus in Fatima zijn om Francisco en Jacinta, twee van de zieners, heilig te verklaren en dit jubileum te vieren. In vereni­ging daar­mee zullen de Neder­landse bis­schop­pen dus de Neder­landse bis­dom­men aan Maria toewij­den. Het is tevens de feest­dag van de H. Servatius, eerste geloofs­ver­kon­di­ger in ons land, die in Maastricht begraven is en voor wie die zon­dag een pro­ces­sie zal wor­den gehou­den door de straten van deze stad. Naar moge­lijk­heid zullen bis­schop­pen na de toe­wij­ding tevens een bezoek brengen aan het graf van Servatius.

De Vesper­vie­ring in Maastricht is vrij toe­gan­ke­lijk.

Terug