Arsacal
button
button
button


Toewijding van Nederlandse bisdommen aan Maria

Zaterdag 13 mei • 15.00 uur • O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht

nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 mei 2017
Een pelgrimsbeeld van O.L. Vrouw van Fatima was bij de H. Mis na de bisschoppenvergadering
Een pelgrimsbeeld van O.L. Vrouw van Fatima was bij de H. Mis na de bisschoppenvergadering

Zater­dag 13 mei komen de Neder­landse bis­schop­pen naar Maastricht voor een toe­wij­ding van de Neder­landse bis­dom­men aan het On­be­vlekt Hart van Maria. Om 15.00 uur gebeurt dat tijdens een plechtige Vesper­vie­ring in de O.L. Vrouwe­basi­liek (Sterre der Zee).

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de ver­schij­ningen van Maria in Fatima plaatsvonden met het voorspelde ‘zonne­won­der’ waarvan tien­dui­zenden mensen getuige waren. In die ver­schij­ningen is de verering van het On­be­vlekt Hart van Maria bij­zon­der aan­be­vo­len en werd de toe­wij­ding van Rusland aan het On­be­vlekt Hart gevraagd, later verbreed tot de gehele wereld.

Zater­dag 13 mei, de dag waarop het precies honderd jaar geleden is dat de eerste ver­schij­ning plaats vond, zal paus Fran­cis­cus in Fatima zijn om Francisco en Jacinta, twee van de zieners, heilig te verklaren en dit jubileum te vieren. In vereni­ging daarmee zullen de Neder­landse bis­schop­pen dus de Neder­landse bis­dom­men aan Maria toewijden. Het is tevens de feest­dag van de H. Servatius, eerste geloofs­ver­kon­diger in ons land, die in Maastricht begraven is en voor wie die zon­dag een processie zal worden gehouden door de straten van deze stad. Naar moge­lijk­heid zullen bis­schop­pen na de toe­wij­ding tevens een bezoek brengen aan het graf van Servatius.

De Vesper­vie­ring in Maastricht is vrij toe­gan­ke­lijk.

Terug