Arsacal
button
button
button
button


Ziekentriduüm in Hilversum dankzij inzet vrijwilligers

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 mei 2017 - 193 woorden

Dins­dag 9 mei begon in het kerk­cen­trum ‘De Waaier’ in Hilversum het jaar­lijks ziekentriduüm.

Veel vrij­wil­li­gers zetten zich er ieder jaar voor in om dit ziekentriduüm tot een succes te maken. Op de eerste dag heb ik met veel zieken kunnen spreken en de zieken­ze­gen met handopleg­ging kunnen geven. Van veel van de aanwe­zigen hoorde ik hoeveel goed deze dagen gees­te­lijk doen. Het is een soort retraite voor de zieken waardoor ze ge­sterkt huis­waarts gaan en hun soms moei­lijke situatie kunnen dragen.

Samen met pastoor Jules Dresmé en de diakens Wim Balk en Randy Simileer hebben we deze vie­ring met zieken­ze­gen gedaan.

In de preek heb ik ver­teld over een drietal mensen die ieder op eigen wijze mochten ont­dek­ken dat hun ziekte bete­ke­nis had, dat er een soort van roe­ping in verborgen was en hoe zij - hoewel ze licha­me­lijk niet zo veel kon­den doen - toch voor anderen een in­spi­ra­tie zijn geweest en kracht kregen om goed met hun situatie om te gaan. Ik hoop dat de zieken die bij deze mooie dagen zijn dat ook mogen ervaren.

Het ziekentriduüm duurt nog tot 11 mei.

Terug