Arsacal
button
button
button


Portugese parochie viert feest...

Het vormsel en andere feesten...

nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 mei 2017
De vormelingen, met pastoor Jac. Hetsen en vormheer
De vormelingen, met pastoor Jac. Hetsen en vormheer (foto: H. Tuijn)
Na de Mis worden de bloemen uitgereikt aan de moeders
Na de Mis worden de bloemen uitgereikt aan de moeders (foto: H. Tuijn)
Portugese parochie viert feest...
(foto: foto via past. Jac. Hetsen)

Zondag 14 mei was ik in de Portugese parochie waar ik heilig vormsel mocht toedienen aan veertien jongeren. Maar er was nog veel meer te vieren...

Jongeren

De Portugees­ta­lige parochie in Amsterdam is een levende gemeen­schap, waar veel jongeren deel van uitmaken. Van de veertien jongeren die werden gevormd waren er ver­schil­lende die met Pasen het heilig doopsel hadden ontvangen en dus tot de Kerk waren toegetreden. Alle jongeren waren al wat ouder, zo rond de achttien jaar, en hebben een bewuste stap gezet. Ter voor­be­rei­ding op het vormsel hadden zij het boete-sacrament ontvangen en tijdens de viering van het vormsel mochten zij ook uit de kelk drinken en de heilige communie onder beide gedaanten ontvangen.

Fatima

De parochie is toegewijd aan O.L. Vrouw van Fatima en had dus wel een feestje te vieren vanwege het patroons­feest en het bezoek van paus Franciscus aan Fatima en de heilig­ver­klaring van Francisco en Jacinta, twee van de drie zieners van Fatima, die vrij kort na de verschijningen - nu precies honderd jaar geleden - aan de Spaanse griep die toen heerste, zijn overleden. Zaterdag 13 mei was een prachtig feest in Fatima en de dag erop dus in Amsterdam.

Songfestival

En precies op die dag van de honderdste verjaardag van O.L. Vrouw van Fatima - 13 mei - won Portugal ook nog eens het Songfestival. Ik denk dat de hemel aan Portugal en alle Maria-vereerders toch een cadeautje heeft willen geven.

Moederdag

Behalve een Moeder in de hemel, hebben we ook een moeder op aarde en dezelfde zondag 14 mei is het ook nog eens moederdag. In de Portugese parochie werden de moeders niet vergeten: na afloop van de heilige Mis kregen zij een mooie roos uitgereikt in de kleuren rood, wit of blauw, als teken van dank­baar­heid voor hun liefde en zorg voor hun gezin. Het was heel druk in de kerk, er waren meer dan vierhonderd mensen in de niet te grote ruimte en daardoor ontstond een klein luxe-probleem: zelfs nadat de rozen van het Maria-altaar ook maar waren uitgereikt, was er nog een tekort aan bloemen om alle moeders te kunnen eren.

Vanaf deze plaats dus ook nog eens aan alle moeders van de Portugese parochie en alle andere moeders: van harte proficiat met deze Moederdag en bedankt voor alles wat jullie doen om deze wereld mooier en menselijker te maken door jullie inzet voor het gezin!

Bedankt!

Aan het einde van de viering heb ik bijzonder de catechisten van het vormsel bedankt, het koor en alle vrij­wil­lig­ers van deze parochie en niet te vergeten de beide priesters: pastoor Jac. Hetsen mhm en zijn medebroeder B. de Boer mhm, die zich met hart en ziel voor de gemeen­schap inzetten.

Terug