Arsacal
button
button
button


Wat Maria beloofde...

Zieken en ouderen in Banneux

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 21 mei 2017
Sacramentsprocessie in de bedevaartskerk
Sacramentsprocessie in de bedevaartskerk
Lof met ziekenzegen
Lof met ziekenzegen
Met enkele pelgrims
Met enkele pelgrims

Zieken en ouderen uit de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam zijn enkele dagen op bedevaart in Banneux. Zondag 21 mei was ik bij hen om de Inter­nationale Mis te vieren en voor het Lof met de ziekenzegen. Een mooi gebeuren op een stralende dag.

Ieder jaar mag ik constateren dat het mensen veel goed doet om deze dagen in Banneux mee te kunnen maken. Gedurende de dag had ik gelegenheid met veel van de pelgrims even te spreken. Het is een zieken­bede­vaart, zoals die er enkele per jaar worden gehouden en dat betekent dat een uitgebreide staf van vrijwilligers klaar staat voor de zieken en ouderen die zorg nodig hebben tijdens deze dagen. Het is prachtig wat deze mensen doen en te zien dat zij zich met geloof, liefde en veel plezier inzetten!

Maria verscheen hier in 1933 aan Mariëtte Beco en deze verschijningen zijn na de oorlog erkend na een zorgvuldig onderzoek. De bood­schap van deze verschijningen is eenvoudig, daarop ga ik tijdens de preek hieronder nader in.

De preek is gehouden bij de inter­nationale Mis en daarna samengevat in het Frans en Duits (m'n samenvatting was wat aan de korte kant, vond de rector van het heiligdom terecht). De foto's zijn van de ziekenzegen en het Lof met processie of plechtige intocht die 's middags werd gehouden. Vicaris Hans Pauw leidde deze zieken­bede­vaart waar­schijn­lijk voor de laatste keer, we zijn hem dankbaar voor alle inzet die hij met veel plezier hiervoor heeft gegeven.

Homilie

Voor de zieken

Beste Pelgrims, broeders en zusters,
Het is goed dat we hier samen zijn
bij de Maagd der Armen in Banneux.
Voor velen van U is dat niet de eerste keer.
We komen hier graag,
dit is een plaats van troost en bemoediging
en een plaats van gebed.
Daar heeft Maria ons hier om gevraagd:
“Bidt veel!”
Vooral de zieken wil ik heel hartelijk welkom heten,
want deze bijzondere plaats, dit heiligdom,
is er speciaal voor U:
Maria is hier gekomen voor de zieken:
“Deze bron is voorbehouden voor alle naties...
voor de zieken...”.
en ook sprak zij nog tot Mariëtte Beco:
“Ik kom het lijden verlichten”.
En Maria nodigde haar en ons allen uit
om onze handen in de bron te steken.

Kinderachtig?

Dat is natuurlijk maar
een heel gewoon, eenvoudig gebaar.
Ik zou me kunnen voorstellen
dat hier een TV-per­soon­lijkheid komt,
een politicus, een weten­schapper
of iemand anders die bekend en zogenaamd belangrijk is
en dat die persoon zich zou generen
om zoiets te doen:
in alle eenvoud je handen in het water steken...
Misschien ken U dat verhaal uit de bijbel
van die Syriër Naäman.
Hij was melaats
en overdekt met zweren.
Hij kwam in Palestina naar de profeet Elisa,
maar die liet hem van verre de bood­schap brengen
dat hij zich zeven maal moest onderdompelen
in de rivier de Jordaan
om genezen te worden.
Dat was zoiets eenvoudigs, zoiets gewoons,
dat Naäman er eerst niet aan wilde
en weigerde in die Jordaan te gaan.
Als de profeet iets moeilijks had gevraagd,
had hij het veel eerder gedaan.
Eigenlijk wil hij niet buigen,
dat in het water gaan
was te kinderachtig voor hem.

Hoe Maria zichzelf zag

En zo is het - denk ik -
ook wel vaak met ons:
we willen niet kinderachtig behandeld worden,
maar met eer en respect
en dat is goed, op zich,
maar tegelijk vraagt God
aan ieder van ons:
wees als een kind,
wees eenvoudig van hart,
wees nederig als Maria.
We moeten niet hooghartig reageren!

Ja, Maria was nederig en eenvoudig van hart.
Weet U nog hoe ze reageerde
toen zij uitverkoren was
om de moeder van Gods zoon te zijn?
Zij zong als antwoord een lofzang, het Magnificat
en zij prees hoog de Heer
die neerzag op de kleinheid
van Zijn dienstmaagd.
Zo voelde Maria zich:
klein en dienend, eenvoudig,
geen ster op het songfestival, maar gewoon...

De mooie dingen zien

Je hebt soms mensen
die nooit iets kunnen vergeten
van wat hen is aangedaan.
Ze zijn te trots om te vergeven
en blijven altijd zitten
met wrok in hun hart.
Zij raken verbitterd.
Maria was dus anders,
zij vergaf en vergat het kwade,
maar herinnerde Gods weldaden,
de mooie dingen, de geschenken, ja alles
wat God aan haar had gedaan.
Wat een mooi voorbeeld!

Niet zielig

Natuurlijk is het leven lang niet altijd gemakkelijk.
Velen van U kunnen daar van meepraten.
Als U ziek bent, pijn hebt, een dierbare mist,
als U merkt dat Uzelf achteruit gaat,
is dat niet fijn.
Wat kunnen we dan doen
om geen klagend leven te gaan leiden
en alleen maar zielig te zijn?
Ga als een kind naar Maria,
ga met een open, eenvoudig hart,
heel gewoon.
Leg je situatie in de handen van Maria,
die als Maagd der Armen is gekomen
om het lijden te verlichten.
Wees niet trots,
ga niet in een ivoren toren zitten,
vertrouw je toe, wijd je toe,
keer op keer:
"Maria, U heeft het gezegd, U heeft het beloofd,
wil mijn lijden verlichten,
kom in mijn leven, kom in mijn hart".
Toen paus Johannes Paulus II hier kwam in Banneux
zei hij dat je op veel manieren arm kunt zijn.

Wie zijn die armen voor wie Maria hier is gekomen?

Dat zijn de eenvoudigen van hart,
de mensen zonder pretenties
en met een kinderlijk vertrouwen.
Zalig de armen van geest!

Wat moet een leerling doen?

Langzamerhand gaan we naar het Pinksterfeest toe.
In het evangelie van vandaag
spreekt Jezus al over de komst van de heilige Geest.
Jezus zegt dat de wereld de Geest niet kent
en niet ontvankelijk is,
maar de leerlingen wel.
Wie zijn die leerlingen waarop Jezus doelt?
Nee, niet alleen de twaalf apostelen, maar wij allemaal..
We zijn een leerling als we de twee dingen doen,
die Jezus noemt:
Hem liefhebben en doen wat Hij ons vraagt:
God liefhebben en Zijn geboden onderhouden.
Het begint met de liefde voor God.
Wie liefheeft,
heeft een eenvoudig hart,
Een hart vol liefde zit niet vol
met allerlei moeilijke redeneringen.
Liefde voor God
geeft overgave en vertrouwen.

On­be­vlekt

Maria is daarin ons voorbeeld.
Zij is de bruid van de heilige Geest
en haar hart is on­be­vlekt.
Dat betekent dat Maria zich door God liet leiden,
helemaal.
Wij zijn dan wel iets minder goed dan zij,
maar wij kunnen op haar voorspraak bidden
dat ons hart steeds meer
op dat van haar mag lijken.
AMEN.

Terug