Arsacal
button
button
button


Pinksteren: de heilige Geest in Nieuw Vennep en Hoofddorp

De Geest van God wijst je de weg

nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 juni 2017
groepsfoto voor de Mis (maar niet alle vormelingen zijn goed zichtbaar)
groepsfoto voor de Mis (maar niet alle vormelingen zijn goed zichtbaar)
Bij de vormelingen
Bij de vormelingen
Pinksteren: de heilige Geest in Nieuw Vennep en Hoofddorp

Op Pinkster­zondag was ik in de parochiekerk van Nieuw Vennep waar 15 jongens en meisjes uit Hoofddorp en Nieuw Vennep het sacrament van het Vormsel hebben ontvangen. Een mooie viering in een volle kerk.

Pastoor Cees van Lent van Hoofddorp en pastoor Ruben Torres van Nieuw Vennep con­ce­le­breerden bij de H. Mis. Hans Bruijnzeels, catechetisch mede­wer­ker, sprak een slotwoord. Hij is er weer goed aan toe na een ziekenhuisopname en herstelperiode, maar gelukkig mocht hij in die periode eens te meer ervaren dat hij niet alleen voor de vormselvoor­be­rei­ding staat. De jongeren - middelbare scholieren bijna allemaal van het tweede schooljaar - waren gedurende twee jaar goed voorbereid op deze dag, zoals ik wel kon afleiden uit het per­soon­lijke getuigenis dat twee van hen gaven. Living Tree uit Haarlem zong en begeleidde bij deze viering en dat deden ze natuurlijk - dat zijn we van hen gewend - heel mooi en aansprekend.

Pinksteren is een mooie dag om gevormd te worden. De jongeren zullen zelf in hun leven ook wel de ervaring opdoen dat ze soms twijfelen, soms bang zijn, vragen hebben, bedroefd of juist vol vreugde zijn; de leerlingen van Jezus hadden die ervaringen ook na de dood en verijzenis van hun Heer Jezus. Op het Pinkster­feest ontvingen ze kracht en licht van de heilige Geest om de goede weg te kunnen gaan en moedig verder te gaan. Ook voor deze jongeren zal de heilige Geest er altijd zijn en ik hoop dat ze Hem steeds zullen vragen om dat licht en dat ook mogen ervaren. Je staat altijd weer voor de keuze: zonder God of met God op weg gaan. Wie met God op weg gaat krijgt kracht, ook als het kruis op zijn pad komt, en krijgt licht en vrede! De Geest van God wijst ons de weg! Wie leert luisteren naar zijn hart, zal Zijn stem gaan horen.

Terug