Arsacal
button
button
button


Sacramentsprocessies trekken uit...

Zondag is het Sacramentsdag

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 juni 2017

 

Sacramentsprocessie tijdens de bénédictions des blés (zegening van het koren) in Artesië, Jules Breton, 1857

 

Zondag 18 juni vieren we Sacramentsdag. In Amsterdam begint de H. Mis met de bisschop om 11.15 uur in de O.L Vrouwekerk aan de Keizersgracht, de processie begint ongeveer een uur later; in Heiloo begint de H. Mis om 10.30 uur met aansluitend sacramentsprocessie over het bede­vaartsterrein. Ook op andere plaatsen zijn sacramentsprocessies.

De processie is een beeld van ons leven, we trekken voort met de Heer in ons midden. Hij is nog verborgen, maar die verborgen aanwezigheid sterkt in ons de verwachting naar Zijn komst en het verlangen Hem te zien van aangezicht tot aangezicht.

 

Uitzien naar Hem

Passief leven

Als we iedere keer dat we wachten of moeten wachten,
positief zien,
als een tijd of een moment
aan ons gegeven,
dan zullen we datgene waarop we wachten,
minder ervaren
als iets dat wij doen, grijpen of maken,
en meer als iets dat ons gegeven wordt.
Zo zullen de dingen meer voor ons betekenen.
En we zullen er minder ongeduldig,
minder gehaast door worden.
Ja juist als we haast hebben,
als er nog zoveel moet gebeuren,
is het heel verstandig om alles rustig te doen.

Toevertrouwd

De geboorte van een kind
is ook zo mooi
omdat U er negen maanden
verlangend naar hebt uit mogen zien.
De tijd van verwachting
is een tijd van genade.
Je gaat het meer waarderen
als een ongelooflijke schat
die je zomaar wordt toevertrouwd.
Kunt U nagaan wat ouders voelen
die pas na vele jaren eindelijk
een kind hebben kunnen krijgen.

Genade

En zo is het ook met het ontvangen van de sacramenten:
als we verlangend uitzien
naar het ontvangen van de heilige communie,
zal - als het moment gekomen is -
die heilige communie ons vervullen met licht
en een ongekende warmte;
of als wij verlangen naar Gods vergeving
en naar een nieuw begin,
dan is de absolutie die wij ontvangen
een verlossing, een genade,
een geweldige bevrijding.
Wij zullen veel genade ontvangen door de sacramenten,
als wij er met verwachting naar uitzien
om ze te ontvangen.


Terug