Arsacal
button
button
button


Heerhugowaard: een parochie vol leven

Vormselviering op Sacramentsdag

nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 juni 2017

Voor de eerste keer zong een ‘gelegenheidskoor’ van jongeren onder leiding van Marja de Greeuw tijdens de vormsel­vie­ring op Sacramentsdag in Heer­hu­go­waard (centrum). Ze moeten zeker doorgaan! Veertien jongeren en drie volwassenen uit deze parochie ontvingen het Sacrament van de heilige Geest.

Natuurlijk mopperde de pastoor een beetje omdat de ‘gewone’ kerk­gangers de neiging hebben weg te blijven uit de vormsel­vie­ring, maar de H. Dionysius­kerk was toch goed gevuld. Het koor zong mooie liederen, deels mij bekend van de wereld­jonge­ren­dagen. En ze zongen goed, hoewel ze maar drie repetities hadden gehad. Sommige koorleden zijn ok misdienaar en daar was een com­mu­ni­ca­tiefout ontstaan, maar er waren toch nog zeven misdienaars aanwezig. In de parochie zijn regelmatig volwassenen die gedoopt en/of gevormd worden en zo toetreden tot de katholieke kerk. Op deze dag werden er drie gevormd. Pastoor Frank Domen, diaken Eelke Ligthart en zijn echtgenote zetten zich met hart en ziel in en dragen bij aan een levende parochie met ac­ti­vi­teiten op allerlei gebied.

In de viering heb ik stilgestaan bij de liefde van God die zich bijzonder uit in de heilige Eucha­ris­tie en de Communie, die wij op Sacramentsdag bijzonder vieren als een geweldige gave van die liefde van God. Wij hechten vaak veel belang aan zaken die niet belangrijk zijn: kleding, reizen, een mooie auto, een leuk spel en andere zaken. Op momenten dat het moeilijk is - bij­voor­beeld als je zus of dochter ineens kritiek is in het ziekenhuis - dan realiseren we ons wat werkelijk belangrijk is: de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Het sacrament van het vormsel is ons gegeven om daarin de juiste keuzes te kunnen maken, geleid door het licht van de heilige Geest.

Na afloop van de viering werd de groepsfoto gemaakt in de tuin naast de Dionysiuszaal en pastorie.

Terug