Arsacal
button
button
button


Compendium nieuwe evangelisatie verschenen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 juni 2017

Door een gezamenlijk initiatief van het Centrum voor parochiespiri­tua­li­teit, uitgeverij Betsaida, uitgeverij De Boog en het Katholiek Alpha­cen­trum is het ‘Compendium voor de nieuwe evangelisatie’ verschenen met een leeswijzer voor groeps­bij­een­komsten.

Sinds de belangrijke Apos­to­lische Adhortatie Evangelii Nuntiandi van paus Paulus VI (1975) hebben de pausen Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus veel aandacht besteed aan de noodzaak van een nieuwe evangelisatie en de wijze waarop die zou kunnen gebeuren.

Het is juist op dit terrein dat (alle!) katholieken in onze tijd inspiratie nodig hebben: hoe kan ik mijn eigen schaamte voor het evangelie over­win­nen? Hoe kan ik de blijde bood­schap delen met mensen in mijn eigen omgeving? Hoe kan ik hen uit­no­di­gen om leerling van Jezus Christus te worden?

Er worden slechtere uit­no­di­gingen gedaan! En die stemmen klinken vaak hard en duidelijk, voeren de boven- en ondertoon in tal van programma's en bood­schappen die ons via allerlei media bereiken. En een mens is zwak en gemakkelijk te verleiden tot het kwade. Hoe kunnen we mensen verleiden tot het goede?

Het compendium bevat de belangrijkste kerkelijke, pauselijke teksten over nieuwe evangelisatie en is een inspiratiebron voor deze kerntaak van alle leden van de Kerk, voor alle gelovigen, met een aantal vragen om dit thema in gesprek te brengen in groepen.

Mgr. Liesen, bisschop van Breda, schreef in het voorwoord: “Dit Compendium geeft antwoord op de vraag wat ‘evangelisatie’ is, wat er nu nieuw aan is en geeft zelfs aanzetten voor wat we kunnen gaan doen. Het is dus een naslagwerk en een aansporing om aan de slag te gaan.”

Meer informatie

Terug