Arsacal
button
button
button


Een groot kerkmusicus ging heen...

Mgr. Jan Valkestijn passend uitgeleide gedaan

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 juni 2017
De baar met rechts het opengeslagen koorboek
De baar met rechts het opengeslagen koorboek
Een groot kerkmusicus ging heen...
Een groot kerkmusicus ging heen...

Donderdag­avond 22 juni was ik bij de avondwake voor mgr. drs. Jan Valkestijn, die ruim een kwart eeuw rector cantus van de kathedrale basiliek Sint Bavo is geweest en veel heeft bij­ge­dra­gen aan de ont­wik­ke­ling en bloei van het daaraan verbonden muziek­insti­tuut en aan de kerk­mu­ziek in het algemeen.

Naast de kist met het lichaam van de overledene was een koorboek opgesteld met opgeslagen de sequentie van het Paas­feest: Victimae Paschali laudes... Een verwijzing naar de verrijzenis en het eeuwige Pasen waaraan hij nu deel moge hebben.

Mgr. drs. Johannes Wilhelmus Nicolaas Valkestijn (* 1928) heeft de koor­school van de kathedraal van de Italiaanse richting, die zijn voorganger L. Kat voorstond, geleid naar de Engelse koortraditie, zo bracht voorzitter P. Beerkens in herinnering, waaruit Valkestijn een bijzonder rijke en bij de huidige liturgie passende bijdrage heeft ontleend. Ook diaken drs Eric Fennis herdacht de overledene met veel liefde en waardering. Samen met hem leidden de priesters Bob van Oploo en Simon Evers de gebeds­vie­ring. Nog steeds worden in de kathedraal en elders in het land veel door Valkestijn gecomponeerde werken uitgevoerd. Velen herinneren hem met dank­baar­heid en het is dan ook niet meer dan logisch dat veel oud-leerlingen van de koor­school op een of andere manier betrokken waren bij de avondwake en bij de Pontificale uitvaart die door de bisschop, mgr. J. Punt, op het Hoog­feest van het H. Hart, vrijdag 23 juni, wordt gevierd. Oud-leerlingen droegen de kist aan het begin van de avondwake binnen.

Met ver­schil­lende onderscheidingen is Valestijn geëerd om zijn grote bijdrage: erekape­laan van de paus, ere­kanun­nik van het kathedraal kapittel, ridder in de orde van Oranje Nassau, Commandeur in de orde van het H. Graf van Jeruzalem en Member of the most honourable Order of the British Empire.

Mgr. Valkestijn bleef tot het einde van zijn leven zeer betrokken bij het muziek­insti­tuut. Tot kerstmis was hij, als zijn gezondheid het toeliet, aanwezig bij de hoogmis op zondag. Het laatste jaar was wat die gezondheid betreft moeilijker, maar nu heeft hij de poort van het paradijs bereikt. Moge hij in vrede rusten bij de Heer!

Terug