Arsacal
button
button
button


H. Vormsel: Warmenhuizen sluit de rij

nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juli 2017
groepsfoto met de vormelingen
groepsfoto met de vormelingen
een van de kruiswegstaties, ooit witgeschilderd, daarna weer opgeknapt
een van de kruiswegstaties, ooit witgeschilderd, daarna weer opgeknapt
portretten van de vormelingen hingen in de kerk
portretten van de vormelingen hingen in de kerk

De laatste vormsel­vie­ring voor de ‘Grote vakantie’ was dit jaar in Warmenhuizen, in de parochie van de HH. Ursula en gezellinnen. De zes kan­di­da­ten hadden niet alleen vormselvoor­be­rei­ding gedaan maar ook de zang mee-geoefend met het kinderkoor.

Om 9.30 uur begon de Vormselmis. De zes vormelingen kwamen uit Warmenhuizen en hadden een flinke inbreng in de viering door gebeden, lezingen en inleidingen. Ook hier was het project ‘In vuur en vlam’ gebruikt, dat door veel parochies goed wordt gewaardeerd. De vormelingen zongen samen met het koor en aan het einde van de viering traden zelfs enkele van hen als solisten naar voren. Pastoor Kees Hulsebosch con­ce­le­breerde.

In de preek kwam het belang van een band met God naar voren; als wij ons hart openen voor God kan Hij ons leiden door zijn Geest. We begrijpen veel niet, maar als we een band met God hebben, zullen we een houvast hebben in tijden dat het moeilijk is.

Van harte feliciteren we deze vormelingen, dat de heilige Geest hen de goede weg mag wijzen en hen zal helpen, dat zij mogen uitgroeien tot goede, mooie mensen die met God op weg gaan en deze wereld een beetje mooier maken.

Terug