Arsacal
button
button
button


Zusters Benedictinessen verlaten ons land

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 juli 2017

De gemeen­schap van zusters Bene­dic­ti­nes­sen die drie-en-een-half jaar geleden naar Aalsmeer kwam, verlaat ons land weer. Ze gaan naar het Toscaanse Pienza, in de buurt van Siëna.

De zusters komen daar te wonen in een stadje dat UNESCO werelderfgoed is, het gebouw waarin de gemeen­schap zal neerstrijken is seminarie en school geweest en zo’n 150 jaar oud.

De zusters hebben in Aalsmeer geleefd in het voormalig carmelieten­klooster naast de parochiekerk. Om verschillende redenen, waarbij de taal zeker een rol speelde, hebben zij besloten nu naar Italië terug te keren, maar zij hebben beloofd dat Nederland en de kerk in Nederland een bijzonder plaatsje in hun gebed zal blijven houden. Zoals nu is voorzien, zullen de zusters eind augustus vertrekken, maar dat hangt natuurlijk ook af van de voor­be­rei­dingen voor hun vestiging in Italië.

Op de Tiltenberg in Vogelenzang was dinsdag­middag 4 juli een afscheids­ont­moe­ting van de bisschop, ikzelf en de zusters.

We betreuren het vertrek van de zusters, maar hebben er zeker ook begrip voor en wensen hen heel veel zegen voor de nieuwe toekomst!

Terug