Arsacal
button
button
button
button


Kom, heilige Geest....

vormselvieringen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2012 - 148 woorden
vormelingen in Assendelft
vormelingen in Assendelft

Een van de mooie taken waaraan ik me als bis­schop mag wij­den, is het toedienen van het heilig vormsel. Intussen ben ik op aar­dig wat plaatsen geweest en mijn erva­ringen zijn eigen­lijk heel posi­tief. De jonens en meisjes had­den zich vaak gedurende lange tijd op het ont­van­gen van dit sacra­ment voor­be­reid en hun besluit om dit sacra­ment te ont­van­gen was dan ook een bewuste keuze voor Christus.

Na­tuur­lijk hoop en bid ik dat zij zich in hun leven door de heilige Geest zullen blijven laten lei­den. In ieder geval heb ik hen daar wel toe aangespoord, zoals ik me ook van mijn eigen vormsel herinner dat de bis­schop ons vroeg om heel vaak te bid­den: "Kom, heilige Geest". Ik bid voor alle vor­me­lin­gen dat het licht van de heilige Geest steeds hun weg­wij­zer mag zijn en dat zij de kracht mogen krijgen om steeds voor Christus te kiezen.

Terug