Arsacal
button
button
button


Dit is wat je nodig hebt: een plaats van rust en stilte!

Retraite in de Foyer de Charité in Thorn

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juli 2017
De Foyer aan de tuinkant
De Foyer aan de tuinkant
Ingang van de Foyer; het gedeelkte links is in 2011 bijgebouwd
Ingang van de Foyer; het gedeelkte links is in 2011 bijgebouwd
Een klein gedeelte van de tuin
Een klein gedeelte van de tuin

In het witte stadje Thorn ligt de Foyer de Charité ‘Marthe Robin’. Het is een huis van bezinning voor jong en oud en het wordt gedragen door een bijzondere leken­ge­meen­schap. De laatste juli-week was ik hier op een priester­re­traite geleid door pater Gerard Wilkens S.J.

Een lekengemeenchap

In de hele wereld zijn er zo’n 75 Foyers de Charité, ontsproten uit een geestelijk initiatief van de Franse Marthe Robin en de priester Georges Finet. Een leken­ge­meen­schap van mannen en vrouwen leidt deze bezinningscentra. Deze mannen en vrouwen wijden hun leven aan God toe. Het is geen klooster, eerder een gezin, een familie­ver­band waarin de leden samen leven, bidden en dagen van bezinning aanbieden. De leden van de gemeen­schap dragen de ac­ti­vi­teiten door hun gebed en offer, door ontvangst van de gasten, begeleiding en voor­be­rei­ding. Ik hoop daarom dat ze voldoende roepingen blijven krijgen om dit mooie werk voort te kunnen zetten.

Er is een uitgebreid jaar­pro­gramma, ook met dagen voor gezinnen, jongeren en kinderen, maar ook is het mogelijk hier per­soon­lijke een stille dag of dagen te houden.

De retraite

Aan de retraite namen priesters deel, maar daarnaast ook permanent diakens, catechisten en pastoraal werkers. De retraite was in stilte, gezamenlijk baden we getijden en vierden we de heilige Mis. Pater Wilkens preekte iedere dag in de Mis en hield twee maal per dag een inleiding op het gebed. Ook was hij be­schik­baar voor een per­soon­lijk gesprek of een biecht. Het is mooi om deze dagen zo te beleven.

Aanbod voor priesters en diakens

Voor de priesters en diakens hoort het tot hun levensstaat om tijd vrij te maken voor dagen van geestelijke inkeer, zoals het kerkelijk wetboek (c. 276, n. 4) dat noemt, met name recollecties en de jaarlijkse retraite. Het Directorium voor het ambt en het leven van de priesters (2013) dat de bisschop programmeert en organiseert om de priesters en diakens keuze-moge­lijk­heid te bieden.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam doet dat door onder meer retraites aan te bieden in het diocesaan centrum in Heiloo en deze jaarlijkse priester­re­traite in Thorn, die door pater Wilkens wordt geleid. Pater Wilkens is voor velen in het bisdom geen onbekende omdat hij gedurende lange jaren de permanent diakens en catechisten die in opleiding waren voor het bisdom geestelijk heeft begeleid.

Ga nu eens mee...

Zelf doet me zo’n retraite altijd weer goed en ik merk dat ik tijdens zulke dagen mijn leven, de wereld, de kerk en alles weer op een andere manier ga bezien, meer - om zo te zeggen - in het licht van de eeuwigheid. Jezus zei het al tegen zijn leerlingen: “Ga nu eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit...” (Mc. 6,31). Menselijke gevoelens kunnen een al te grote rol gaan spelen, als gekwetstheid of trots, prestatie en succes, waar het eigenlijk alleen maar gaat om nederigheid en eenvoud, dienst­baar­heid en vertrouwen (en dus ook weer: uit handen geven...). Ja, dit is wat ik nodig heb: een plaats van rust en stilte...

Terug