Arsacal
button
button
button


Veertig tieners op kamp in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 augustus 2017
Veertig tieners op kamp in Heiloo
Prijsuitreiking, met verschillende ouders erbij
Prijsuitreiking, met verschillende ouders erbij

Op maandag 7 augustus werd het ‘Break out’ tienerkamp in het Diocesaan centrum in Heiloo afgesloten. Vier dagen waren veertig tieners bij elkaar voor sport, spel, geloofsbeleving en nog veel meer.

Het kamp werd geleid door de jongeren­wer­ker van het bisdom, Matthijs Jansen, de blauwe zusters (dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará) met moeder Iuxta en enkele jonge priesters (p. Mario, Teun Warnaar en Johannes van Voorst).

De laatste ochtend was ik aan de beurt om een catechese te geven over het thema: hoe nu verder na het kamp? Het kwam erop neer dat ik 12 tips heb gegeven voor het beleven van het geloof, steeds gelinkt aan het leven van één van de apostelen, bijv. Thomas, de apostel die alles moest onderzoeken, geeft ons de tip om ons in het geloof te verdiepen en meer van het geloof te weten te komen. Andere tips zijn bij­voor­beeld: een concreet goed voornemen maken (niet te moeilijk), per­soon­lijk bidden om een relatie op te bouwen met God, je door goede vrienden en familie laten inspireren, je bij een tiener- / jongeren­groep aansluiten, niet leven alsof nare dingen er niet mogen zijn (kruis aannemen), de bood­schap doorgeven en anderen uit­no­di­gen, je hart voor God open houden, eerlijk en oprecht zijn, biechten en naar de Mis gaan en ook iets voor anderen doen. 

Na de catechese en een pauze hebben we ook de heilige Mis gevierd. Het thema van het kamp was: ‘Let’s move’ en dat sloot goed aan bij de eerste lezing over de Joden op weg door de woestijn; alleen die klaagden en mopperden altijd zo. In het preekje ben ik nog even ingegaan op het verspreiden van een goede sfeer en hoe anders dat wordt als je maar loopt te klagen. Gelukkig was er op dit kamp een prima sfeer! Bij de broodvermenigvuldiging nam Jezus vijf broden en twee vissen van de leerlingen aan, daarmee maakte Hij duidelijk dat wat wijzelf in te brengen hebben ook belangrijk is, al zijn wij maar armzalige mensen en kunnen we het niet allleen, Onze vijf broden en twee vissen zijn onze talenten, alle gaven ie God ons heeft gegeven, met die gaven mogen wij met Jezus meewerken .

Na de Mis waarbij ook de ouders en andere familieleden aanwezig konden zijn, was er nog een prijsuit­rei­king voor de beste teams tijdens het kamp en een lunch in de open lucht, want ook wat het weer betreft waren het mooie dagen!

Terug