Arsacal
button
button
button
button


Ga mee... naar Assisi

Bisdombedevaart Haarlem-Amsterdam mei 2018

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 augustus 2017 - 64 woorden

In de mei­va­kan­tie gaat het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op bede­vaart naar Assisi met tieners, jon­ge­ren, ge­zin­nen, alleenstaan­den en (wat) ouderen. Het filmpje hier­on­der dat ook op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam te vin­den is, ver­telt er meer over. Ga mee!

 

 

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den

Lees alles over deze bede­vaart op de web­si­te van het bisdom:


Terug