Arsacal
button
button
button


Sint Bonifatiusinstituut start studiejaar met nieuwe spirituaals

Gebruik je talenten!

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 2 september 2017
Studieprefect drs. Diederik Wienen geeft aanwijzingen aan het begin van het studiejaar
Studieprefect drs. Diederik Wienen geeft aanwijzingen aan het begin van het studiejaar
tijdens het middagmaal
tijdens het middagmaal (foto: P.J. Frankhuizen)
tijdens de Mis, naast me de beide spirituaals
tijdens de Mis, naast me de beide spirituaals (foto: P.J. Frankhuizen)

Op zaterdag 2 september werd het nieuwe studiejaar geopend van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut dat een interessante moge­lijk­heid biedt om theologie te studeren in beperkte deeltijd, waardoor het mogelijk is deze studie naast een baan te doen. Tijdens de Openingsmis mocht ik ook de nieuwe spirituaals voorstellen: de priesters Bernard Zweers en Anton Overmars.

Alle informatie over de studie is te vinden op de website www.bo­ni­fa­tius­insti­tuut.nl. Het instituut is verbonden met de pauselijke Lateraanse uni­ver­si­teit waardoor er academische graden kunnen worden behaald. Voor dat het zover is, heeft een student natuurlijk meer jaren nodig dan elders, omdat de studie in deeltijd wordt verricht. Want de studie zal moeten beantwoorden aan de Europese normen daaromtrent.

Pastoor Anton Overmars is pastoor in Bergen en Schoorl en werkt part time in het heiligdom van Heiloo waar dagelijks biecht­gele­gen­heid is. Pastoor Overmars is de priester die dat coördineert en er zelf vaak is om biecht te horen. Pastoor Bernard Zweers is pastoor van het samen­wer­kings­ver­band Haarlemmerliede en bekend vanwege zijn inzet voor het stadsmonnikkendom. Op dit moment is hij bezig een bezinnings­cen­trum in Haarlemmerliede op te zetten.

Na de Mis had ik ook colleges te geven: kerkelijke documenten en Mariologie. Het was goed de studenten weer te ontmoeten en de ‘nieuwen’ te begroeten.

Tijdens de openingsmis heb ik onderstaande homilie gehouden.

 

De parabel van de talenten.

Inzetten

Aan iedere dienaar geeft de Heer talenten,
letterlijk: een bedrag in geld met een waarde van honderd denaries per talent.
En een denarie was een dagloon.
De één krijgt vijf talenten, een ander twee
en de derde krijgt er maar één.
Maar als wij die parabel lezen
denken we al niet zozeer aan het geld
als wel aan het gezegde:
"Je moet woekeren met je talenten",
met de capaciteiten die je hebt gekregen.

Een goed evangelie voor deze dag
nu we het nieuwe studiejaar beginnen
met het verlangen onze talenten in te zetten
voor het koninkrijk van God.

Maakt niet uit...

Wat opvalt in het verhaal:
die man met de vijf talenten,
die er vijf bij gewonnen heeft
wordt net zo gewaardeerd
als de man die zijn twee talenten verdubbeld heeft.
De heer spreekt tot allebei precies dezelfde woorden:
"Uitstekend, goede en trouwe dienaar
ga binnen in de vreugde van uw heer".
Het maakt dus niet uit of je veel of weinig talenten hebt;
als die talenten maar worden ingezet.

Niet teveel druk

Mensen met veel talenten, hebben grote verant­woor­de­lijkheden;
aan wie veel is gegeven, wordt ook veel gevraagd;
ieder kunstje wat je kunt, moet je ook vertonen.
Als er veel van U wordt gevraagd,
wees dan dankbaar dat U het kunt,
dat U zoveel talenten geschonken zijn.
Het mag ook best veel zijn wat er van U wordt gevraagd,
als het maar niet zo'n druk op U legt
dat U geen ruimte meer heeft om vrij te ademen
en te kunnen leven als een kind onder Gods zon.

Talenten ontwikkelen...

Kunt U minder dan een ander?
Dan hoeft U ook minder
en hoe meer U dat aanvaardt
des te minder ligt die druk op U
van te moeten beantwoorden aan allerlei verwachtingen.
Het heeft geen zin om per se
te willen doen wat eigenlijk boven Uw talenten ligt,
of wat niet aansluit bij Uw talenten.
Waar liggen Uw talenten?
Probeer die te ontwikkelen;
Onze Lieve Heer heeft U niet voor niets
juist déze talenten gegeven,
die zijn goed,
dus probeer te zien wat U heeft
en daarmee te werken,
en laat niet steeds Uw blik afdwalen
naar wat U niet heeft.
Zeker, talenten kunnen we ook ontwikkelen,
en dan merken we ook dat we ergens in groeien,
dat het vooruit gaat,
maar de grootste kunst is het
om tevreden en dankbaar te zijn
met de talenten die ons zijn gegeven
en te accepteren dat wij zijn zoals wij zijn:
mensen met grenzen en beperkingen.
Wij moeten doen wat we kunnen
niet minder
maar ook niet meer.
Hoeveel mensen lopen er niet veel te hard?
Hoe vaak lopen we zelf niet te hard.
We lopen hijgend achter onszelf aan.
Dat is niet woekeren met je talenten,
dat is misschien geen "nee" kunnen zeggen
of zich willen bewijzen, of wat dan ook.

Streven naar meer of naar minder?

Het zit in de mens, in de een meer dan in een ander,
om naar het hoogste, het grootste en beste te streven.
En dat is op zich niet verkeerd.
Het hangt er maar vanaf hoe we het doen.
Het verhaal van Adam en Eva in het paradijs,
die eten van de boom waarvan God dat verboden heeft,
vertelt ons in een dichterlijke vorm
van de mens die streeft naar het hoogste,
naar de kennis van goed en kwaad om God zelf
te evenaren
en te overtroeven.
De levensge­schie­de­nis van Jezus,
verhaalt ons van de Allerhoogste God
die een kleine, lijdende mens werd,
die zich juist vernederde
om het hoogste te bereiken:
dat de mens zou worden gered
en met God verzoend zou worden.
God zelf heeft Zijn talenten
in dienst van ons heil, ons eeuwig geluk gesteld

Verantwoording

Ja, voor ieder ontvangen talent
moeten we verantwoording afleggen.
Hoe heeft U het gebruikt:
om te dienen of om te heersen,
om lief te hebben - God en de naaste -
of om de dingen naar Uzelf toe te trekken.

Doopsel-talent

Daarbij moeten we niet vergeten
dat wij gedoopte mensen zijn.
Dat wil zeggen dat wij mensen met een opdracht zijn.
Ieder van ons heeft tot taak
om te bouwen aan het Rijk van God,
om mensen tot God te brengen
en ze de weg te wijzen naar Jezus
die Zijn woorden tot ons spreekt en
die zichzelf in de communie aan ons geeft.
Dat is ons doopsel-talent.
Dat is het allerbelangrijkste talent
waarmee wij moeten woekeren.

Living reminder

En is het juist dat niet wat we vandaag
hier komen doen?
Heer, hier zijn wij;
wij zijn gekomen om onze talenten
in Uw dienst te stellen!
Al hoeven we geen preken af te steken
we moeten wel wat zeggen;
Onze preek zijn wijzelf,
tenminste zo moet het toch wel ergens zijn:
je wordt geroepen om een levende verwijzing,
“a living reminder” naar God toe te zijn.
Stop Uw talenten niet in de grond.
Wees niet bang dat het mislukt,
ga maar aan de gang
en vertrouw erop
dat wat je gekregen hebt
voldoende is om er goed mee te kunnen woekeren!

Heer, twee talenten hebt U me toevertrouwd,
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.

Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw
over veel zal ik U aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van de Heer.
Amen

Terug