Arsacal
button
button
button


Meeleven en gebed voor Sint Maarten en alle getroffenen

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 september 2017
bisschopshuis en kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam
bisschopshuis en kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Sint Maarten, deel van ons koninkrijk, is getroffen door een grote ramp. Aan de bewoners van dit eiland en aan alle getroffenen wil ik hierbij mijn medeleven en gebed tot uitdrukking brengen.

Ik ben me er goed van bewust dat dit niet de enige natuurramp van de laatste tijden is: de vele miljoenen mensen die getroffen zijn door overstromingen in India, Nepal, Bangla Desh en andere Aziatische landen en in Texas in de Verenigde Staten wil ik niet vergeten in mijn gebed, vooral de armsten onder hen hebben weinig uitzicht op goede en adequate hulp.

Deze rampen schijnen mede toegeschreven te moeten worden aan de gevolgen van klimaatverandering en roepen onze wereld op zich te bezinnen op de ernst van dit probleem en vastberaden en concrete stappen te ondernemen om de oorzaken van die klimaatverandering aan te pakken, zoals onze paus Franciscus dringend heeft gevraagd in zijn Encycliek Laudato Sì.

De orkanen en de overstromingen laten ons ook weer zien hoe kwetsbaar alles is: alles kan zo omver geblazen worden... We leven in een illusie als we ons opsluiten in ons goed-geordende welvaartsbestaan.

Wat mij in die Encycliek bijzonder heeft geraakt is hoe de paus schetst dat de milieuproblemen grotendeels veroorzaakt worden door de rijken, maar dat de armen er het hardst door worden getroffen.

Op dit moment kan ik weinig anders doen dan bidden en hopen en bevorderen dat er spoedige hulp mag komen voor de getroffen gebieden en dat daar financiële middelen be­schik­baar gesteld zullen worden mede door de bijdragen van velen....

Ik hoop dat de mensen op Sint Maarten in staat zullen worden gesteld hun verwoeste huizen weer op te bouwen en hun leven weer op te pakken. Ik hoop van harte dat de volgende orkaan hen niet zo hard zal raken.

 

Terug