Arsacal
button
button
button


Zaanstreek bundelt caritas

Caritasbijeenkomst in Wormer

nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 september 2017
Het bestuur van de IPCI Zaanstreek
Het bestuur van de IPCI Zaanstreek
De scheidende bestuursleden die de caritasspeld hebben ontvangen
De scheidende bestuursleden die de caritasspeld hebben ontvangen
Presentatie van de werkgroepen van de Maria Magdalenakerk
Presentatie van de werkgroepen van de Maria Magdalenakerk

Aan alle Parochiële Caritas Instellingen in ons bisdom hebben we gevraagd te fuseren of een samen­wer­kings­ver­band aan te gaan en dat gaat goed. Bijna alle PCI’s hebben dit rond. In de Zaanstreek is men er heel voortvarend mee bezig geweest. Maandag­avond 18 september kon de nieuwe IPCI voor de Zaanstreek worden ge­pre­sen­teerd.

Wat vroeger negen PCI’s waren is nu gebundeld tot één organisatie en die werd op een Caritas-avond in het “Achterschip” van de Maria Magdalenakerk in Wormer ge­pre­sen­teerd, waar ruim dertig bij de caritas betrokken vrijwilligers aanwezig waren. Er is veel werk verzet door alle betrokkenen om dit resultaat tot stand te brengen en voorzitter Frans van Rooij en secretaris Gerard Schavemaker konden dan ook tevreden terugzien op een proces met een goede uitkomst, waar de bij de avond aanwezige caritas-medewerker van het bisdom, drs. Ernst Meyknecht ook aan had meegewerkt.

Pastoor Floris Bunschoten van de parochies in de Zaanstreek blikte terug op dit proces, memoreerde de verschillende vormen van inzet en onderstreepte het belang van de caritas. Dat heb ik daarna ook gedaan in een toespraakje waarin ik allen feliciteerde en bedankte. Caritas maakt zichtbaar waar het in de kern in het geloof om gaat: de liefde. Deus caritas est, God is liefde, caritas. Het bekende beeld van paus Franciscus die in Italië op de snelweg onderweg is van het ene bezoek naar het andere is illustratief: langs die weg staan ouders met een zwaar gehandicapt kind in een rolstoel. De paus (of zijn chauffeur op aanwijzing van de paus) scheurt voorbij, stopt, rijdt terug om die jongen te groeten en te omhelzen. Caritas is van groot belang in onze wereld!

Door de fusie kwam ook het moment voor PCI-besuurders om afscheid te nemen. Zij hebben zich allen vele jaren ingezet en kregen naast een bedanktje met een bloemetje en een flesje ook de Caritas-speld met oorkonde uitgereikt.

Tot slot werd ook een foto gemaakt van het nieuwe bestuur en ik wens dat bestuur van harte alle zegen toe voor de toekomst.

In de kerk van Wormer was nog een presentatie opgesteld van de werk­groepen van de parochie. De afgelopen zondag was de opening geweest van het nieuwe werkjaar en dat had de parochie een goede gelegenheid geleken alle koren te laten zingen en de aanwezige gelovigen op te roepen deel te nemen aan het werk voor de kerk. Dat had de nodige nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Terug