Arsacal
button
button
button
button


Seminariejaar gezellig afgesloten

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 juni 2012 - 134 woorden
de zusters van De Tiltenberg met hun algemeen overste, mr. Teresa bij de barbecue
de zusters van De Tiltenberg met hun algemeen overste, mr. Teresa bij de barbecue

29 juni is meestal wel een bij­zon­dere datum op De Tilten­berg. Docenten­ver­ga­de­ringen vin­den meestal op dit hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus plaats. En aan het einde van de mid­dag zijn er plech­tige vespers en een barbecue waarbij ook de vrij­wil­li­gers wor­den uit­ge­no­digd die op dit semi­na­rie actief zijn.

Dit jaar waren ook drie nieuwe kan­di­da­ten voor het volgend jaar aanwe­zig (daar mogen er gerust nog een paar bij, hoor). De zusters had­den hun alge­meen overste uit India op bezoek, een Ethiopische pries­ter die een paar weken in het semi­na­rie verblijft was er ook bij. Kortom, een beetje wereld­kerk. Voor mij was het ook heel aar­dig zo weer even in ontspannen sfeer temid­den van de se­mi­na­risten, vrij­wil­li­gers en stafle­den te zijn.

Morgen gaan ze nog een dagje zeilen met mgr. Punt en daarna... vakantie!

Terug