Arsacal
button
button
button


Vormsels bij ‘Couples for Christ’

nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 september 2017
na afloop van de H. Mis met de vormelingen
na afloop van de H. Mis met de vormelingen
Vormsels bij ‘Couples for Christ’
Vormsels bij ‘Couples for Christ’

Eén van de vele nieuwe gemeen­schappen in ons bisdom is ‘Couples for Christ’. Op zondag­mid­dag 24 september was ik in deze gemeen­schap om het heilig vormsel toe te dienen aan 24 jongeren.

Couples for Christ komt in de H. Paulus­kerk in Amsterdam-Osdorp samen, naast en na de grote Poolse parochie en de territoriale parochie. De kerk wordt dus goed gebruikt. De paters Salesianen die de territoriale parochies van Amsterdam nieuw-West sinds enige tijd bedienen hopen zich binnen niet al te lange tijd metterwoon te vestigen in de pastorie van deze kerk.

‘Couples for Christ’ is op heel wat plaatsen in ons land actief en heeft tot doel het christelijk, katholiek gezinsleven te vernieuwen en te versterken. De leden willen God toegewijd zijn en groeien in christen-zijn en missio­nair zijn vanuit het verlangen de liefde van God te ontvangen en te delen in de kracht van de heilige Geest. De door de Kerk goedgekeurde leken­ver­eni­ging is ontstaan in de Filippijnen en ook in Nederland maken veel Filippijnse gezinnen hier deel van uit, maar ‘Couples for Christ’ staat natuurlijk voor iedereen open die deze doel­stel­ling wil leven. De voertaal van de bijeenkomsten is Engels.

Het was voor de eerste keer dat het sacrament van het vormsel werd toegediend binnen de Mis van deze gemeen­schap, maar daar al andere jongeren binnen de gemeen­schap zich aan het voor­be­rei­den zijn op dit sacrament van de heilige Geest, zal het vast niet de laatste keer zijn.

Het was een mooie Engels­ta­lige viering met zang van het eigen koor van de gemeen­schap en alle gelovigen. Een vreugdevolle viering was het ook. In deze gemeen­schap was ik één van de oudsten. De jarigen van de afgelopen week en vele andere gelovigen vroegen na de Mis om een per­soon­lijke zegen.

In de preek heb ik even stil gestaan bij het belang van een goede relatie van man en vrouw en dat daarin aandacht voor elkaar, onderling gesprek en concrete, geuite liefde een belangrijke rol spelen. Niet anders is het in onze relatie tot God. Hij woont in ons hart door de inwoning van de heilige Geest, maar dat vraagt van ons dat wij een levende relatie met aandacht voor Hem, gesprek van hart tot hart en uitingen van liefde aangaan. Het heilig vormsel is er om ons te sterken en te helpen, maar het is geen automatisch iets, het vraagt onze mede­wer­king, het vraagt om een levende relatie met de Heer en met Zijn Geest die ons gegeven is.

Terug