Arsacal
button
button
button
button


Bisdombedevaart naar Assisi

Ambassadeurs kwamen bijeen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 september 2017 - 283 woorden
Lyanne Blonk licht toe
Lyanne Blonk licht toe
Bijeenkomst van de ambassadeurs
Bijeenkomst van de ambassadeurs
Toegang tot de bijeenkomst in de zaal van de Boomkerk
Toegang tot de bijeenkomst in de zaal van de Boomkerk

Deze week is een vijftal bij­een­komsten gehou­den voor am­bas­sa­deurs van de Assisi­bede­vaart die het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in de Mei­va­kan­tie komend jaar gaat hou­den. De am­bas­sa­deurs zorgen voor pro­mo­tie en kunnen in­for­ma­tie geven. Ook de in­schrij­ving is van start gegaan.

Veel in­for­ma­tie kan ook wor­den bekeken op de VNB web­si­te waar pelgrims zich kunnen in­schrij­ven. Het gaat om de reizen AS1801 en AS1802. Er is een apart pro­gram­ma voor kin­de­ren en gedeelte­lijk voor jon­ge­ren en voor hen (van 0 - 25 jaar) zijn er enorme kor­tingen op de prijs.

Zelf was ik bij een tweetal bij­een­komsten in de ‘Boom­kerk’ (H. Fran­cis­cus van Assisi) in Am­ster­dam en daar werd ik zelf ook en­thou­siast van. Dat en­thou­sias­me was er ook bij de aamwe­zige am­bas­sa­deurs. Lyanne Blonk (coördinator), Matthijs Jansen (jon­ge­ren­wer­ker) en Jos van Bussel (VNB) gaven goede uitleg en ook ikzelf heb wat ver­teld over Assisi.

Intussen wordt steeds meer dui­de­lijk over het pro­gram­ma, onder meer dat het ka­the­drale koor ons op de reis zal ver­ge­zel­len en dat we een bij­zon­dere gebeds- en her­den­kings­avond zullen gaan beleven op de avond van 4 mei. Assisi is niet voor niets als stad van Fran­cis­cus stad van “vrede en alle goeds” (Pax et bonum) en die dag is na­tuur­lijk een uitglezen gelege­heid om voor de vrede te bid­den, zoals ook de pausen dat daar met regelmaat zijn komen doen.

De vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei en kost € 799 (op basis van halfpension), de bus­reis vertrekt op 28 april en is terug op 6 mei, kosten hier­van zijn € 899.

In­schrij­ving is moge­lijk tot 1 februari 2018.

Terug