Arsacal
button
button
button


Bisschop van Thamarasserry op bezoek

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 oktober 2017

Donderdag 5 oktober was bisschop Remigiose Inchananiyil van Thamarasserry van de Syro-Malabaren op bezoek, een bisdom van deze katholieke oosterse ritus in het noorden van de Indiase deelstaat Kerala.

Samen met mgr. Jozef Punt was ik bij pastoor George Paimpillil in Driehuis voor de ontmoeting met bisschop Remigius, die de bisschop is van deze pastoor die al weer een aantal jaren in ons bisdom werkt. Ook pastoor Matthew Njezhukumkattil van Velsen Noord was bij de ontmoeting aanwezig, evenals een in Duitsland werkzame priester van dit bisdom en de vicaris voor migranten, Gerard Bruggink.

Op een bevolking van meer dan zeven miljoen mensen telt dit Indiase bisdom bijna 150.000 katholieke gelovigen. Twintig procent van de bevolking is moslim, de rest is grotendeels Hindoe, maar de bevolkings­groepen leven in vrede en zijn zelfs soms een stimulans voor elkaar in religieus opzicht. Op dit niet heel grote aantal katholieken telt het bisdom ruim 200 priesters en een flink aantal seminaristen, die verspreid over verschillende seminaries in Kerala, Rome of Rolduc hun priester­oplei­ding ontvangen.

Het is een gebied dat pas sinds de twintigste eeuw op grotere schaal bewoond is toen elders in Kerala hongersnood ontstond. Dat betekent dat de kerken en andere gebouwen eigenlijk allemaal van tamelijk recente oorsprong zijn.

De bisschop woont samen met zeven priesters met wie hij een geestelijke gemeen­schap vormt. Met hen bidt hij de getijden en houdt hij zijn dagelijkse meditatie (een vol uur). 

De Syro-Malabaarse kerk is volledig deel van de Rooms Katholieke Kerk en heeft heel oude wortels. Zij behoort tot de oosterse kerken en heeft een eigen oosterse liturgie.

We wisselden het een en ander uit over de kerkelijke in de westerse landen en in India, waar soms ook minder positieve westerse invloeden zich doen gelden.

Terug