Arsacal
button
button
button
button


Kerkeveiling voor de kathedraal

Wie biedt er meer?

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 oktober 2017 - 172 woorden

Voor de derde keer is in het bis­schops­huis naast de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo een kerke­vei­ling gehou­den ten bate van de ka­the­draal.

Op vrij­dag­avond 13 ok­to­ber waren een flink aantal po­ten­tiële kopers verzameld in het bis­schops­huis om daar ruim twee­hon­derd items van eige­naar te laten wisselen. Er was van alles te koop en op de meeste voorwerpen werd goed gebo­den. Som­mi­ge voorwerpen liepen wat min­der: met name reproducties van schil­derijen zijn voor wie de wand al tame­lijk vol heeft hangen, wat min­der inte­res­sant. Maar er waren allerlei verrassende zaken in de aanbie­ding, zeker ‘voor elck wat wils’. En na­tuur­lijk is zo’n avond ook een gelegen­heid tot ont­moe­ting met een hapje en een drankje.

Ik heb het maar een­vou­dig gehou­den en gebo­den op een doosje wijn, dat komt vast wel weer van pas. Ik hoop van harte dat de veiling weer een mooi bedrag mag hebben opgeleverd want er is flink wat nodig om zo’n mooi gebouw als de ka­the­draal in goede conditie te hou­den.

Terug