Arsacal
button
button
button


Ontroerende getuigenissen van wat God met hen deed

Landelijke Conviventie Neocatechumenale Weg

nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 oktober 2017

Zater­dag­avond 14 okto­ber was ik aanwezig op de nationale conviventie van verant­woor­de­lijken van de neocatechumenale Weg in Dordrecht. Ver­te­gen­woor­digers van alle ge­meen­schappen in Neder­land waren daar bijeen voor be­zin­ning, viering en om samen toe te leven naar de viering volgend jaar van 50 jaar Neocatechumenale Weg. Op zater­dag­avond gaven zij een ge­tui­ge­nis van wat God in de Neocatechumenale Weg had gedaan met hun leven.

Het was bij­zon­der en ontroerend om dit mee te maken. Aan het woord kwamen mensen die al jaren de Neocatechumenale Weg volgen en als missiegezin in Neder­land zijn, als verant­woor­de­lijke in een ge­meen­schap of als mede­wer­kers - broeders of zusters - in een van de de Re­demp­to­ris Mater-seminaries een bijdrage geven aan de opbouw van de Kerk, in dienst van het evan­ge­lie.Het is mooi te zien hoe deze wer­ke­lijk­heid groeit.

Wat dui­de­lijk werd: Het zijn allemaal heel gewone mensen, met hun ge­schie­de­nis, met hun falen ook - hun zonden en misluk­kingen - maar met Gods hulp en de steun van de kerk, van de cate­chisten en de ge­meen­schap hebben zij zich kunnen ontworstelen aan bepaalde zonden, hebben zij het geloof en de kerk (weer) ontdekt, hebben zij kracht gevonden om een goed spoor te gaan volgen. De een was niet ker­ke­lijk, kreeg te maken met ziekte, werd bitter en ging naar een avond van de kerk over lijden om daar uit die verbittering eens flink tegen alles aan te gaan schoppen. In plaats daarvan gebeurde er iets anders: de bitter­heid werd weggenomen en hij ging met vrede in het hart naar huis. Dat werd een 'turning point" voor deze persoon. Heel vaak is het toch zo dat er eerst iets heftigs in een mensenleven moet gebeuren voordat een mens wakker wordt geschud en de ogen geopend krijgt. "Ieder nadeel hep z'n voor­deel", zei een bekende filo­soof, en dat geldt zeker voor deze gebeur­te­nissen: in een glad verlopend leven komen minder vragen op, die een mens tot ver­die­ping kunnen brengen.

Maar daarmee waren ze er nog niet: om verder te komen op de weg van Christus en de Kerk is meer nodig, bij­voor­beeld: nede­rig­heid, open­heid, eerlijk­heid en vrijgevig­heid. Dat waren vier kenmerken die ik in de verhalen van al die mensen steeds weer tegenkwam: alleen als je eerlijk bent tegen­over jezelf en je eigen ge­schie­de­nis, als je de nede­rig­heid hebt om die onder ogen te zien met open­heid om vingerwijzingen te kunnen ontvangen en gehoorzaam­heid en als je tenslotte ook bereid bent om tegen­over God vrijgevig te zijn, kom je vooruit op de weg van Jezus Christus.

Na de ge­tui­ge­nissen heb ik een kort woord gesproken en besloten we met een ge­za­men­lijke maal­tijd.

Voglend jaar wordt het vijftig jarig bestaan van de Neocatechumenale Weg in Rome gevierd in Tor Vergara waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2000 zijn gehouden. De paus zal erbij zijn en na­tuur­lijk de initiator Kiko Arguello en honderd­dui­zenden mensen die bij de Neocatechumenale Weg betrokken zijn.

 

 

Terug