Arsacal
button
button
button


Pater Hans Visser onverwacht gestorven

Pastoor van Amsterdam-West

nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2017

Maandag 16 oktober is pater Hans Visser in Haarlem begraven na de Requiemmis in de H. Paulus­kerk in Amsterdam-West. Daar was hij 35 jaar aan verbonden, tot voor twee jaar als pastoor.

Pater Hans Visser was Franciscaner Minderbroeder Conventueel, afkomstig uit Haarlem. Zijn broer Ruud werkte lang voor het bisdom Haarlem en is op latere leeftijd priester geworden in het bisdom Rotterdam, zijn broer Paul was pastoraal werker in Heemstede en is ons helaas drie jaar geleden ontvallen. Hans Visser leefde in de geest van eenvoud, bescheidenheid en soberheid die de stichter van zijn orde kenmerkte. Sinds 1982 was hij werkzaam in Amsterdam-West.

Ik kon het bijna niet geloven toen ik van zijn overlijden hoorde, op 24 september had ik hem nog ontmoet in de Paulus­kerk en hij leek in goede gezondheid, al zag hij wat bleek. Zaterdag­avond 7 oktober bleek hij plotseling overleden, vlak voor de avondmis die hij zou celebreren. Hij had zijn preek klaar, het bleken zijn laatste woorden tot zijn parochianen.

Moge de Heer hem nu de vrede geven en alle goeds in Zijn koninkrijk. Hij ruste in vrede!

Terug