Arsacal
button
button
button
button


Alles staat klaar voor de plechtige professie...

Eeuwige geloften van zuster Maria Vrede

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2017 - 169 woorden

Zondag 22 ok­to­ber om 16.00 uur vindt in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo de vie­ring van de eeuwige geloften plaats van zuster Maria Koningin van Vrede Timmermans, een van de ‘blauwe zusters’. De dag ervoor en zon­dag­och­tend hebben de zusters hard gewerkt om alles in gereed­heid te brengen.

De Sint Bavo­kathe­draal aan de Leidse­vaart in Haar­lem heeft sinds haar wij­ding al vele pries­ter­wij­dingen mee­ge­maakt. Dit keer is het geen pries­ter­wij­ding maar toch spreken we van ‘gewijd leven’ (vita consacrata): het gaat om de eeuwige geloften van zuster Maria Vrede, zoals zij afgekort wordt genoemd, op de evan­ge­lische raden van zuiver­heid, armoede en ge­hoor­zaam­heid.

De broodjes zijn gesmeerd en alles staat gereed voor de receptie na afloop, de gewa­den liggen klaar voor alle pries­ters en ik zie er zelf ook naar uit om deze mooie vie­ring te mogen doen. Ook de Virgen de Matará stond al gereed in het bis­schops­huis!

Van harte wensen we zuster Maria Vrede een mooie dag en vooral een heel gezegende toe­komst!

Terug