Arsacal
button
button
button


Nieuwe website Heiloo gelanceerd

Vriendendag bij O.L. Vrouw ter Nood

nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 november 2017
De nieuwe website wordt gepresenteerd
De nieuwe website wordt gepresenteerd
Vader Abt spreekt over de Abdij en het Benedictijns leven
Vader Abt spreekt over de Abdij en het Benedictijns leven
tenslotte: de lunch
tenslotte: de lunch

Zondag 5 november was het ‘vriendendag’ in het Diocesaan Heiligdom van Heiloo: een dag voor de mensen die het heiligdom steunen door gebed, vrijwilligerswerk en door financiële bijdragen. Op deze dag werd de nieuwe website van O.L.Vrouw ter Nood ge­pre­sen­teerd, die vanaf dat moment on-line was. Abt Mathijsen vertelde over ‘de buren’ van het heiligdom: de st. Adelbertabdij.

Het is mooi om een zaal vol mensen te ontmoeten die “’t Putje”, zoals de bedevaart­plaats in de volksmond wordt genoemd, zo’n warm hart toedragen. En het is terecht dat zij dit doen want er gebeuren daar vele mooie activiteiten. Rector Jeroen de Wit vertelde daar deze middag over. Onder de nieuwe initiatieven zijn er vele die op gezinnen, jongeren en kinderen zijn gericht, zoals het succesvolle tienerkamp, de maandelijkse gezinsdagen, de wekelijkse gezinsmis op zondag­middag om 16.00 uur (met aansluitend een korte processie).

Bij het Oesdom op het heiligdom worden binnenkort enkele speeltoestellen voor de kinderen geplaatst. Aanstaande vrijdag 10 november begint de nieuwe jongeren­acti­vi­teit “Meet & Greet with the Lord”. Iedere tweede vrijdag van de maand begint deze activiteit met een lezing of lofprijzing waarna er aanbidding is en biecht­gele­gen­heid (in de kloosterkapel) met daarna een drankje en ontmoeting. Op de website jongekerk.nl is meer informatie te vinden en kunnen jongeren regelen om afgehaald te worden op station Heiloo.

Dagelijks is er biecht­gele­gen­heid in de grote kapel van het heiligdom en gelukkig weten mensen van heinde en verre de weg daarnaartoe te vinden.

Na het woord van de rector werd de nieuwe website ge­pre­sen­teerd door kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst en de maker van de site, Daniëlle Vergara-Molenaar. David, de jongste misdienaar van het heiligdom, mocht de website openen met een druk op de knop.

Geheel vernieuwde website

De nieuwe website laat onder meer duidelijker uitkomen dat er een mooi gastenhuis aan het heiligdom verbonden is, waar mensen tegen een betrekkelijk geringe vergoeding (€ 65,- per dag, volpension) kunnen logeren en - indien gewenst - mee kunnen doen met de activiteiten en gebedstijden.

Sint Adelbertabdij

Daarna was het woord aan vader Abt Mathijsen van de Sint Adelbertabdij, die over de ont­wik­ke­ling van het klooster sprak en over het benedictijnse leven. Een van de mooie en hoopvolle tekenen is dat de laatste twee jaar zo veel nieuwe roepingen zich hebben gemeld. Het aantal monniken is daardoor verdubbeld, zodat er nu een twintigtal zijn. Vader Abt wil niet te vroeg juichen: het contemplatieve leven vereist een langere tijd van ingroei en we hopen en bidden dat de nieuwe aanwas van de abdij deze fase van vorming en ingroei goed mag doorstaan en de abdij mag kunnen helpen naar een mooie en gezegende toekomst te gaan.

Dank

Graag heb ik alle aanwezigen en de vele vrijwilligers onder hen, evenals de priesters die op het heiligdom werken, veel dank gebracht voor hun inzet. Alle vrienden dank ik voor hun financiële steun, die nog bijzonder nodig blijft.

Terug